Noderīga informācija

Kooperācijas attīstība

Pētījums par Eiropas Kooperatīvajām sabiedrībām

28.10.2010

Eiropas Savienības finansēts pētījums par Eiropas Kooperatīvajām sabiedrībām ne tikai lauksaimniecības, bet arī citās nozarēs. Kā minēts pētījumā kooperatīvās sabiedrības ir lielākās biedru organizācijas Eiropā, kuras darbojas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi konkrētajai biedru grupai, taču ievērojot sociālus mērķus. 

Lauksaimniecības kooperatīvi Eiropā 2010

18.10.2010

Pētījums par lauksaimniecības kooperatīviem Eiropā, kuru ir izdevusi COGECA 2010.gadā. Pētījumā jeb apkopojumā ir pieejama informācijas par lauksaimnieku kooperācijas attīstību dažādās Eiropas valstīs. Katra valsts ir sniegusi informāciju par to, kā strādā kooperatīvi konkrētajā valstī. Tāpat ir apkopota informācija par Eiropas lielākajiem lauksaimniecības kooperatīviem dažādās nozarēs. Statistiskā informācija ir pieejama par 2008.gadu, savukārt, salīdzinājumam tiek izmantoti 2003.gada rādītāji.