Noderīga informācija

Tematiskais novērtējums par LPKS atbalstu

07.05.2009 Drukāt

Tematisko novērtējumu „Kopš 2004.gada lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķirtām publiskā finansējuma Latvijā un citās ES dalībvalstīs izvērtējums un priekšlikumi turpmākās atbalsta politikas izmaiņām Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros” izstrādāja Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes asoc. prof. Gaidu Kalniņu.

Tematiskais novērtējums izstrādāts pēc LR Zemkopības ministrijas pasūtījuma. Tematiskā novērtējuma izstrāde finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Tehniskā palīdzība” līdzekļiem.

Novērtējuma rezultāti atspoguļos reālo situāciju lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) darbībā un attīstībā Latvijā, ko turpmāk varēs izmantot sabiedriskās domas veidošanai, kā arī LR Zemkopības ministrija šo tematisko novērtējumu varēs izmantot pamatojumam finanšu atbalsta piešķiršanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

 

Tematiskais novērtējums

1.pielikums

2.pielikums