Noderīga informācija

Atbalsts kooperācijas veicināšanai

Lauku attīstības programmas pasākuma pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

23.10.2019

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”).

Lauku attīstības programmas pasākuma pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

23.10.2019

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē").