• Sadarbībā slēpjas attīstības spēks!

Aktualitātes

No 4.jūlija līdz 1.augustam kooperatīvi varēs iesniegt projektus Ražotāju grupu un organizāciju izveides pasākumā

No 4.jūlija līdz 1.augustam kooperatīvi varēs iesniegt projektus Ražotāju grupu un organizāciju izveides pasākumā

15.06.2022 Aktuāli lauksaimniekiem

No 2022. gada 4. jūlija līdz 1. augustam norisināsies projektu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide". Pasākuma mērķis ir veicināt kooperatīvo sabiedrību veidošanos, to ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām, preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana, vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību un uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana.

LLKA aicina izvirzīt pretendentus konkursa

LLKA aicina izvirzīt pretendentus konkursa "Sējējs 2022" nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”

16.05.2022 Aktuāli lauksaimniekiem

Konkurss „Sējējs” ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašuma formu saimniekošanas iespējas, rosināt lauku iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi, atzīmēt jaunās paaudzes sasniegumus un popularizēt zinātnes atziņas, saistot to ar gatavību izmantot Eiropas Savienības fondu piedāvātās iespējas. Jau ilggadēji starp vairākām noiminācijām iekļauta arī "Gada veiksmīgākā kopdarbība", lai izceltu labākos lauksaimnieku sadarbības piemērus.

Notikumu kalendārs