Noderīga informācija

Kooperācijas attīstība

Lauksaimniecības kooperatīvu attīstība ES 2014.gadā

22.05.2015

Pēdējos gados Cogeca ir periodiski nākusi klajā ar dažādiem ziņojumiem par ES lauksaimniecības kooperatīvu attīstību. Šajā publikācijā ir turpināts iepriekšējos izdevumos izvēlētais ceļš, šajā reizē vēl vairāk paplašinot jomu, jo tagad tā aptver visas ES dalībvalstīs, kā arī sniedz padziļinātu analīzi. Tāpat tajā ir sniegti kooperatīvu salīdzinošie rādītāji, kā arī aptverti juridiskie, pārvaldības un finanšu aspekti.

Pētījums par Eiropas Kooperatīvajām sabiedrībām

28.10.2010

Eiropas Savienības finansēts pētījums par Eiropas Kooperatīvajām sabiedrībām ne tikai lauksaimniecības, bet arī citās nozarēs. Kā minēts pētījumā kooperatīvās sabiedrības ir lielākās biedru organizācijas Eiropā, kuras darbojas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi konkrētajai biedru grupai, taču ievērojot sociālus mērķus.