Noderīga informācija

Atbalsts kooperācijas veicināšanai

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

23.10.2019

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" apakšsadaļu "VI1. Atbalsts atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām". 

Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

23.10.2019

Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (turpmāk - Noteikumi) apakšsadaļu "VI2. Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām".