Valde

Indulis Jansons

Valdes priekšsēdētājs KS „VAKS” Graudkopība www.vaks.lv

+371 29438337

indulis.jansons@vaks.lv

Aija Kiserovska

Valdes priekšsēdētāja vietniece LPKS "Viļāni" Piena lopkopība www.lpksvilani.lv

+371 29489812

aija.kiserovska@inbox.lv

Gunita Šternberga

Valdes locekle LPKS "Kuldīgas labumi" Mājražošana www.kuldigaslabumi.lv

+371 25473680

kuldigaslabumi@kuldiga.lv

Edgars Brakše

Valdes loceklis KS "Mūsmāju dārzeņi" Augļu un dārzeņu nozare www.musmajudarzeni.lv

+371 29273117

edgars@musmajudarzeni.lv

Jānis Razminovičs

Valdes loceklis LPKS "Piebalga" Piena lopkopība

+371 29424737

mara.m@sveiks.lv

Sandris Bēča

Valdes loceklis LPKS „Durbes grauds” Graudkopība www.durbesgrauds.lv

+371 29453063

sandris@durbesgrauds.lv

Edgars Ruža

Valdes loceklis LPKS "LATRAPS" graudkopība www.latraps.lv

+371 26596492

edgars@latraps.com

Mirdza Feldmane

Valdes locekle LPKS "Pienupīte" Piena lopkopība

+371 29488465

zalieatvari@inbox.lv

Andis Malējs

Valdes loceklis MPKS "Mežsaimnieks" Mežsaimniecība https://www.mezsaimnieks.lv/

+371 29486068

andis.malejs@mezsaimnieks.lv