Noderīga informācija

Likumdošana

Kooperatīvo sabiedrību likums

01.01.2019

2019.gada 1.janvārī stājās spēkā jauns Kooperatīvo sabiedrību likums, kurš regulē sabiedrības darbības pamatprincipus, organizatorisko struktūru, dibināšanu, likvidāciju un reorganizāciju.

Ministru kabineta noteikumi Nr.77 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”

06.01.2017

2016.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.77 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu" (turpmāk – Noteikumi) nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijus un to izvērtēšanas kārtību.

Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums

14.10.2009
Likuma mērķis ir reglamentēt Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibināšanas kārtību un darbības noteikumus, ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā vai arī Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, komercsabiedrība vai Latvijā pastāvīgi dzīvojoša fiziskā persona tieši piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā.