Aktualitātes

Informācija presei

Francijas kooperāciju visam pāri raksturo vienlīdzības princips

Francijas kooperāciju visam pāri raksturo vienlīdzības princips

02.03.2023

Šogad, laika posmā no 19.-24.februārim, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes un biroja pārstāvji, kā arī graudu audzētāju kooperatīvu “Daiva”, “Saimnieks-V”, “Lauku saime” un “Ošenieku grauds“ vadītāji, darbinieki un biedri piedalījās darbu vērošanas vizītēs Francijā, apgūstot šīs valsts graudu kooperācijas sistēmas uzbūvi un darbības formu. Secinājumi vairāki, taču pāri visam izceļas franču demokrātijas izjūta un vienlīdzības princips – neatkarīgi no katra biedra lieluma to tiesības kooperatīvā ir pilnīgi vienādas.

Svarīga abu pušu uzticība

Svarīga abu pušu uzticība

17.02.2023

Pirmo meža īpašnieku kooperatīvu Latvijā pirms 12 gadiem izveidoja suits Grigorijs Rozentāls. Kooperatīvs “Mežsaimnieks” patlaban ir lielākais šajā nozarē, kas apvieno ap tūkstoti biedru. Kas nepieciešams spēcīgu kooperatīvu izveidei - stāsta Grigorijs Rozentāls.

Lai uzlabotu meža vērtību

Lai uzlabotu meža vērtību

27.01.2023

Pakalpojumu kvalitātes palielināšana, lielāks biedru skaits un savas ražošanas izveide – tie ir tikai daži no meža īpašnieku kooperatīvu mērķiem. Ilgtermiņā kooperatīvi plāno nostiprināt savas pozīcijas tautsaimniecībā, sniedzot lielāku pievienoto vērtību. Kooperatīvu aplēses liecina - sasniedzot savus skaitliskos mērķus un ilgtspējīgi apsaimniekojot biedru mežus, meža īpašnieku kooperatīvu pienesums tautsaimniecībā ik gadu būtu papildu 28 miljoni eiro. Tieši mazajiem un vidējiem meža īpašniekiem apvienojoties, kooperatīvu spēks augtu un tas ļautu kļūt par nozarē stratēģiski nozīmīgu partneri.

Kooperatīvu atbalsta fondam Vācijā galvenā ir nevis glābšanas, bet gan prevencijas un profilakses funkcija

Kooperatīvu atbalsta fondam Vācijā galvenā ir nevis glābšanas, bet gan prevencijas un profilakses funkcija

17.01.2023

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), turpinot īstenot projektu, kura ietvaros paredzēts izstrādāt vadlīnijas kooperatīvo sabiedrību atbalsta fonda ieviešanai Latvijā, sadarbībā ar projektā iesaistītajiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) speciālistiem veic Vācijas pieredzes izpēti šāda fonda izveidē un uzturēšanā, kā arī apzina citas Eiropas valstis, kurās šāda vai līdzīga veida organizācijas darbojas kooperatīvo sabiedrību interesēs.

Par spīti ekonomiskai nestabilitātei valstī, kooperācijā 2022.gads aizvadīts ar izaugsmi

Par spīti ekonomiskai nestabilitātei valstī, kooperācijā 2022.gads aizvadīts ar izaugsmi

04.01.2023

Aizvadītais, 2022.gads Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem pagājis, gan sasniedzot jaunus panākumus, gan turpinot iepriekšējos – atsevišķās nozarēs samaksa par saražoto produkciju pagājušā gadā sasniegusi gandrīz Eiropas vidējo līmeni, kā arī mērķtiecīgi turpinās 2021.gadā dibināto liellopu gaļas kooperatīvu izaugsme.