Noderīga informācija

Kooperācijas attīstība

Tematiskais novērtējums par LPKS atbalstu

07.05.2009
Tematisko novērtējumu „Kopš 2004.gada lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķirtām publiskā finansējuma Latvijā un citās ES dalībvalstīs izvērtējums un priekšlikumi turpmākās atbalsta politikas izmaiņām Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros” izstrādāja Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes asoc. prof. Gaidu Kalniņu.