Noderīga informācija

Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (t.sk.kooperatīvajām sabiedrībām)

23.10.2019 Drukāt

Atbalsts pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (t.sk.kooperatīvajām sabiedrībām) kredītprocentu daļējai dzēšanai saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" sadaļas IV. "Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi" nosacījumiem.

Atbalsta pretendents

Atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai var saņemt lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmums, kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem:

grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;
grupa 10.5 – piena produktu ražošana;
grupa 10.3 – augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana;
grupa 10.6 – graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana;
grupa 10.7 – konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana;
grupa 11.07 – bezalkohola dzērienu ražošana, izņemot minerālūdeņus un citus pudelēs iepildītus ūdeņus;
grupa 10.41 – eļļas un tauku ražošana.

Atbalsta apjoms

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Atbalstāmās aktivitātes

  • Ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) aizdevums vai finanšu līzings:

- tāda jauna kravas autotransporta un tā piekabju un puspiekabju iegādei, ar kuru neveic komercpārvadājumus;

- jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai zvejas produktu apstrādes būvju būvniecībai un esošu būvju pārbūvei, kā arī komersanta saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tai skaitā programmatūras) iegādei.

  • Īstermiņa aizdevums un faktorings daļējai kredītprocentu dzēšanai apgrozāmajiem līdzekļiem (piem. materiālu, izejvielu iegāde) atbalsta pretendentiem, kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem:

- grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;

- grupa 10.5 – piena produktu ražošana.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" sadaļā IV. "Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi". Noteikumi pieejami šeit.
 
Papildus informācija pieejama arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Pieteikšanās termiņš

Katru gadu no 1. – 20. oktobrim (par saņemtajiem aizdevumiem laika posmā no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim)