Noderīga informācija

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

23.10.2019 Drukāt

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kredītprocentu daļējai dzēšanai saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" sadaļas III. "Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" nosacījumiem.

Atbalsta pretendents

Atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai var saņemt atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kurām piešķirts īstermiņa aizdevums un faktorings kredītprocentu daļējai dzēšanai vai ilgtermiņa aizdevums (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzings daļējai kredītprocentu dzēšanai, kā arī atbilstīgas mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības par īstermiņa aizdevuma un faktoringa samaksātajiem kredītprocentiem.

Atbalsta apjoms

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Atbalstāmās aktivitātes

  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai – jauna kravas autotransporta, tai skaitā piena autocisternas un lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju, iegādei, jaunu iekrāvēju iegādei, jaunu vai pārbūvējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei paredzēta ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzinga daļējai kredītprocentu dzēšanai.
  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai – īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai. 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" sadaļā III. "Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām". Noteikumi pieejami šeit.
 
Papildus informācija pieejama arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Pieteikšanās termiņš

Katru gadu no 1. – 20. oktobrim (par saņemtajiem aizdevumiem laika posmā no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim)