Noderīga informācija

Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi

27.04.2020 Drukāt

Kredītu garantijas tiek piešķirtas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi".

MK noteikumi nosaka lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības pasākumu garantiju programmas īstenošanas kārtību, finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" izdevumu segšanai.

Garantijas piešķir:
  • fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicējam;
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecībai;
  • komersantam;
  • biedrībai vai nodibinājumam, kas darbojas lauku tūrisma, pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē un īsteno Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus;
  • atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu saņēmusi atbilstības statusu;
  • atbilstīgai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu saņēmusi atbilstības statusu.

Garantijas sedz līdz 80 procentiem no finanšu pakalpojuma vai galvojuma summas.

MK noteikumi pieejami šeit.