Noderīga informācija

Atbalsts augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

23.12.2020 Drukāt

Atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2017.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām".

Pasākuma mērķis ir atbalstīt ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē, lai veicinātu to biedru produkcijas koncentrēšanu un kopīgu piedāvājumu tirgū. Ražotāju organizācija pasākuma izpratnē ir kooperatīvs ar ne mazāk kā piecu ražotāju apvienība, kuras pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija. Pasākuma ietvaros ražotāju organizācija īsteno Darbības programmu.
 
Atbalsta pretendents
 
Atbalsta pretendents ir kooperatīvā sabiedrība, kura izpildījusi noteiktos kritērijus un saņēmusi atzīšanu saskaņā ar Minisru kabineta noteikumiem Nr.621.
 
Atbalstāmās aktivitātes
 
Atbalstu kooperatīvās sabiedrības apstiprināto darbības programmu īstenošanai un tajās noteikto mērķu sasniegšanai piešķir šādiem pasākumiem:
  • ražošanas plānošanai;
  • attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai;
  • attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komerciālās vērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai;
  • pētniecībai un eksperimentālai ražošanai;
  • apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībai;
  • krīžu novēršanai un pārvarēšanai;
  • vides aizsardzības pasākumiem un videi labvēlīgām ražošanas metodēm.
Ministru kabineta noteikumi
 
Atbalsta saņemšanas noteikumus regulē 2017.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām". Noteikumi pieejami šeit.