Aktualitātes

Aktuāli mežsaimniekiem

Atbilstības statusu ieguvušas 49 kooperatīvās sabiedrības

Atbilstības statusu ieguvušas 49 kooperatīvās sabiedrības

16.04.2024

Aizvadītajā nedēļā, 11.aprīlī, Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par atbilstības statusa piešķiršanu 49 kooperatīvajām sabiedrībām, no kurām 46 apvieno lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus, divas – meža īpašniekus, viena – mājražotājus.

LLKA biedru kopsapulcē apstiprina trīs jaunu biedru uzņemšanu

LLKA biedru kopsapulcē apstiprina trīs jaunu biedru uzņemšanu

15.04.2024

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija piektdien, 12.aprīlī, apstirināja trīs jaunu biedrus – KS “Baltijas Dārzeņi”, Ekoloģisks.lv” un “Agro Green Projects”. Jaunuzņemtie biedri norāda, ka ir apņēmības pilni attīstīt savas nozares, apvienojot kopdarbībā lauksaimniekus, nostiprinot savas pozīcijas tirgū un investējot attīstībā.

LLKA biedru kopsapulcē ievēl padomi

LLKA biedru kopsapulcē ievēl padomi

15.04.2024

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) biedru kopsapulcē, kas norisinājās piektdien, 12.aprīlī, tika veikti grozījumi statūtos un tika ievēlēta jauna pārvaldes struktūra – Padome, deviņu padomes locekļu sastāvā, kuras mērķis būs LLKA kopsapulču starplaikā uzraudzīt biedru intereses. Tāpat izmaiņas statūtos turpmāk paredzēs, ka LLKA ikdienas darbību – biedru interešu pārstāvniecību valsts un citās nevalstiskās organizācijās nodrošinās valdes priekšsēdētāja vadīts birojs.

Valsts atbalsta pretendentiem jāievēro Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktās normas

Valsts atbalsta pretendentiem jāievēro Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktās normas

28.03.2024

Tā kā “Lauksaimniecības un lauku attīstības likums” un Ministru kabineta noteikumi Nr.158 “Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem” nosaka aizliegumu no 2024.gada 8.marta importēt no Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lopbarības produkciju un nosaka šīs produkcijas sarakstu, ir veikti grozījumi divos citos valsts atbalsta noteikumos: noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai un noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai. No abiem šiem valsts atbalsta noteikumiem svītrota prasība, ka atbalstu nepiešķir pretendentiem, kuri pēc 2024.gada 1.janvāra ir piegādājuši lauksaimniecības un pārstrādātos lauksaimniecības produktus no Krievijas vai Baltkrievijas.