Kā kļūt par biedru

Kā kļūt par biedru?

Lai kļūtu par asociācijas biedru, LLKA birojā jāiesniedz:

 • pielikumā pievienotais iesniegums
 • statūtu kopija

LLKA biedru priekšrocības:

 • piedalīties asociācijas pārvaldē un lēmumu pieņemšanā;
 • saņemt informāciju par asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • piedalīties visos asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
 • regulāri saņemt informāciju par aktualitātēm lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī ar kooperāciju saistītajos jautājumos;
 • saņemt konsultācijas par dažādiem ar kooperatīvu darbību un attīstību saistītiem jautājumiem (tai skaitā, pieejamo atbalstu);
 • saņemt palīdzību problēmjautājumu, kas saistīti ar kooperatīva darbu, risināšanā.

LLKA biedriem ir šādi pienākumi:

 • ievērot asociācijas statūtus, LPKS/ MPKS ētikas kodeksu un pildīt Biedru sapulces lēmumus;
 • maksāt iestāšanās un biedra naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt asociācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu.

Iestāšanās maksa: 36 EUR

Biedra nauda: atkarībā no apgrozījuma

Iesniegums