Aktualitātes

Aktuāli mežsaimniekiem

Meža konsultatīvajā padomē apspriež aktuālus jautājumus

Meža konsultatīvajā padomē apspriež aktuālus jautājumus

08.02.2024

Vakar, 7.februārī, LLKA valdes loceklis un MPKS “Mežsaimnieks” valdes loceklis Andis Malējs, piedalījās Meža konsultatīvajā padomē, kur pārrunāja divus jautājumus: par egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās riskiem un ierobežošanas pasākumiem 2024.gadā, kā arī aktuālo informāciju par atmežošanas regulas ieviešanu un kompetentās institūcijas noteikšanu.

E.Grāmatiņa: prieks, ka lauksaimnieki atlicina laiku jaunu zināšanu apguvei

E.Grāmatiņa: prieks, ka lauksaimnieki atlicina laiku jaunu zināšanu apguvei

05.02.2024

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) Apmācību projekta vadītājas E.Grāmatiņas vadībā veiksmīgi turpina aizvadītajā gadā uzsākto apjomīgo apmācību projektu ar mērķi paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem.

LLKA turpina realizēt apmācību projektu

LLKA turpina realizēt apmācību projektu

18.01.2024

Arī šogad, 2024.gadā, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) turpina īstenot apmācības projekta „Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P16).

Arī meža nozares kooperatīviem nepieciešams atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos

Arī meža nozares kooperatīviem nepieciešams atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos

18.01.2024

Nedēļas sākumā, 16.janvārī, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) meža nozares kooperatīva “Mežsaimnieks” valdes loceklis Andis Malējs, kurš pilda arī LLKA valdes locekļa pienākumus, kā arī kooperatīva “Mūsu mežs” valdes loceklis Toms Kalvis, tiekoties ar Zemkopības ministrijas atbildīgajiem speciālistiem pārrunāja meža nozares kooperācijas attīstības iespējas, iegādājoties ražošanas aktīvus.

 Lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejami aizdevumi investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

Lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejami aizdevumi investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

10.01.2024

2024.gada 9.janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Noteikumos par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai, kas ļaus uzsākt 2021.-2027.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda atbalsta sniegšanu uzņēmumu produktivitātes kāpināšanai investīciju un apgrozāmo līdzekļu veidā.