Aktualitātes

Aktuāli mežsaimniekiem

Lai uzlabotu meža vērtību

Lai uzlabotu meža vērtību

27.01.2023

Pakalpojumu kvalitātes palielināšana, lielāks biedru skaits un savas ražošanas izveide – tie ir tikai daži no meža īpašnieku kooperatīvu mērķiem. Ilgtermiņā kooperatīvi plāno nostiprināt savas pozīcijas tautsaimniecībā, sniedzot lielāku pievienoto vērtību. Kooperatīvu aplēses liecina - sasniedzot savus skaitliskos mērķus un ilgtspējīgi apsaimniekojot biedru mežus, meža īpašnieku kooperatīvu pienesums tautsaimniecībā ik gadu būtu papildu 28 miljoni eiro. Tieši mazajiem un vidējiem meža īpašniekiem apvienojoties, kooperatīvu spēks augtu un tas ļautu kļūt par nozarē stratēģiski nozīmīgu partneri.

Kooperatīvu atbalsta fondam Vācijā galvenā ir nevis glābšanas, bet gan prevencijas un profilakses funkcija

Kooperatīvu atbalsta fondam Vācijā galvenā ir nevis glābšanas, bet gan prevencijas un profilakses funkcija

17.01.2023

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), turpinot īstenot projektu, kura ietvaros paredzēts izstrādāt vadlīnijas kooperatīvo sabiedrību atbalsta fonda ieviešanai Latvijā, sadarbībā ar projektā iesaistītajiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) speciālistiem veic Vācijas pieredzes izpēti šāda fonda izveidē un uzturēšanā, kā arī apzina citas Eiropas valstis, kurās šāda vai līdzīga veida organizācijas darbojas kooperatīvo sabiedrību interesēs.

Par spīti ekonomiskai nestabilitātei valstī, kooperācijā 2022.gads aizvadīts ar izaugsmi

Par spīti ekonomiskai nestabilitātei valstī, kooperācijā 2022.gads aizvadīts ar izaugsmi

04.01.2023

Aizvadītais, 2022.gads Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem pagājis, gan sasniedzot jaunus panākumus, gan turpinot iepriekšējos – atsevišķās nozarēs samaksa par saražoto produkciju pagājušā gadā sasniegusi gandrīz Eiropas vidējo līmeni, kā arī mērķtiecīgi turpinās 2021.gadā dibināto liellopu gaļas kooperatīvu izaugsme.

LLKA ikgadējā rudens biedru kopsapulcē par KLP Stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam un prognozēm enerģētikā

LLKA ikgadējā rudens biedru kopsapulcē par KLP Stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam un prognozēm enerģētikā

30.11.2022

Vakar, š.g. 29.novembrī, notika Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) rudens biedru kopsapulce, kurā tika pārspriesti kooperatīviem un lauksaimniekiem aktuāli jautājumi par jaunā KLP Stratēģiskā plāna ietvaros paredzētajām ekoshēmām, kā arī situāciju un nākotnes prognozēm attiecībā uz enerģētikas nozares turpmāko attīstību un tendencēm.

Ar kopīgu spēku savā mežā

Ar kopīgu spēku savā mežā

29.11.2022

Kopīga spēka veidošana, lai ikviens kooperatīva biedrs saņemtu nepieciešamo sava meža apsaimniekošanai – tā varētu teikt par MPKS “Mūsu Mežs” attīstības vīziju.