Par Biedrību

Par biedrību

LLKA darbības vēsture

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir dibināta 2002.gadā. LLKA ir biedrība, kas apvieno lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvās sabiedrības, kuras darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumu. Sākotnēji LLKA apvienojās tikai lauksaimniecības nozares kooperatīvās sabiedrības, taču 2012.gadā tika izveidots arī pirmais meža nozares kooperatīvs. Savukārt, 2014.gadā aizsākās kooperācijas kustība mājražotāju starpā. Mājražotāju kooperācijas veicināšanā aktīvi iesaistās arī LLKA. Pašreiz LLKA apvieno 48 kooperatīvās sabiedrības dažādās nozarēs - piens, graudi, augļi, ogas, dārzeņi, medus, gaļa, meži, mājražošana.

LLKA mērķi

 • radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku un meža īpašnieku kooperācijas attīstībai Latvijā;
 • veicināt labvēlīgas vides radīšanu lauksaimnieku un meža īpašnieku ilgtermiņa stabilitātes un attīstības nodrošināšanai;
 • veicināt lauksaimnieku, meža īpašnieku un pārējās sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un tās priekšrocībām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Galvenās LLKA aktivitātes

 • biedru interešu pārstāvēšana un lobēšana valsts institūcijās;
 • kooperācijas idejas popularizēšana lauksaimnieku, mežsaimnieku un lauku iedzīvotāju sabiedrībā;
 • pārējās sabiedrības informēšana par kooperācijas attīstību;
 • konsultāciju sniegšana saviem biedriem un citiem interesentiem;
 • apmācību organizēšana par kooperācijas jautājumiem un citām kooperatīviem aktuālām tēmām;
 • pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;
 • informatīvu un izglītojošu pasākumu par aktualitātēm lauksaimniecībā, lauku attīstībā un mežsaimniecībā organizēšana;
 • sadarbība un priekšlikumu sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām institūcijām un privātpersonām. LLKA ir viens no galvenajiem Zemkopības ministrijas sadarbības partneriem lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā.

LLKA biedri strādā atbilstoši 2010.gada 16.septembrī apstiprinātajam (grozījumi veikti ar 2016.gada 26.maija LLKA valdes sēdes nr.3 lēmumu) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību ētikas kodeksam.