Projekti

LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu "Kooperācija mājražošanā kopējās tirdzniecības attīstīšanai"

07.05.2019
LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu

Projekta apraksts

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina interesentus pieteikties mācību kursam "Kooperācija mājražošanā kopējās tirdzniecības attīstīšanai”. Mācību kurss tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Teorētiskās mācības notiks 2019.gada 22., 30.maijā un 7.jūnijā Ozolniekos, bet praktiskajā sadaļā ir paredzētas mācības šī gada 29. un 30.oktobrī Vācijā.

Apmācību teorētiskajā sadaļā tiks apskatītas šādas tēmas:

  1. Kā veidot zīmolu konkrētam produktam, uzņēmumam, mājražotāju kooperatīvam, kādi ir zīmola plusi un mīnusi, kā ar to jāstrādā - lektore Alise Avota, SIA "Mr Page" līdzīpašniece, zīmola un mārketinga stratēģijas izstrādātāja un vadītāja, kā arī zīmolu izstrādes stratēģiju vadītāja dažādos projektos, piem., Lattelecom, Akropole, u.c.
  2. Kā pārdot savus produktus un piesaistīt jaunus klientus - lektors Jānis Viegliņš, SIA "Pārdošanas skola" īpašnieks, lektors, treneris 5 gadus. Pastāvīgi sadarbojas ar tādiem uzņēmumiem kā Statoil, Bite, u.c.
  3. Kooperatīva biedru pienākumi, atbildība un saistības - LPKS "VAKS" komercdirektore Zinta Jansone, ilggadīga pieredze darbā ar kooperatīva biedriem.
  4. Tirdzniecības ķēdes izveidošanas nosacījumi, kā varētu sadarboties ar konkrētu lielveikalu ķēdi - Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis, ilggadīga pieredze gan praktiski darbojoties tirdzniecības ķēžu izveidē, gan vadot pārtikas mazumtirgotāju asociāciju.

Lai pieteiktos dalībai apmācībās, nepieciešams aizpildīt dalībnieka reģistrācijas lapu, izziņu no darba devēja vai radniecības apliecinājumu (ja attiecināms), apliecinājums par dalību mācībās un zaudējumu segšanu gadījumā, ja savas saistības neizpilda.

Kas var būt mācību dalībnieks?

  • Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
  • Gala labuma guvējs ir:

- lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji (iesaiste var būt dažāda – mācībās var piedalīties arī, piemēram, kooperatīvu darbinieki, kuri paši tieši nav iesaistīti lauksaimnieciskajā ražošanā);

- pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu ražošanā;

- mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

  • Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem neatkarīgi no mācību tēmas.
  • Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.
  • Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrācijas Nr. (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām).
  • Mācību dalībnieks var būt gala labuma guvēja radinieks (piemēram, z/s “x” pieder Jānim Kalniņam, taču mācībās piedalās Jāņa Kalniņa sieva).

Dalība mācībās ir bez maksas!

Pieteikšanās līdz 20.maijam. Vietu skaits ir ierobežots!

Dokumenti:

Mācību programma

Dalībnieku reģistrācijas lapa

Izziņa no darba devēja

Radniecības apliecinājums

Apliecinājums par dalību

Kontaktpersona: Aiga Smiltāne, tel. Nr.29448967, e-pasts: aiga.smiltane@llka.lv.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr.  LAD080219/P8

 40 stundu programma

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests