Projekti

Darbu vērošanas vizītes Īrijā un Spānijā (Līgums Nr.2021-1-LV01-KA121-ADU-000012766)

21.09.2022
Darbu vērošanas vizītes Īrijā un Spānijā (Līgums Nr.2021-1-LV01-KA121-ADU-000012766)

Projekta mērķis

 • LLKA, kooperatīvu darbinieku, biedru un citu interesentu zināšanu papildināšana ar kooperāciju saistītajās horizontālajās tēmās un konkrētu nozaru kooperatīviem nepieciešamās tēmās.
 • Pilnveidot tālāk izglītošanas pasākumu organizēšanas, vadības metodes, apgūstot jaunus risinājumu cilvēku ieinteresēšanā, līdzdalības veicināšanā, informācijas pasniegšanas metožu uzlabošanā.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros plānotas darbu vērošanas vizītes Īrijā un Spānijā.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta partneri

 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Piebalga``
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Vīļāni``
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Māršava``
 • Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība ``Straupe``
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Pienene KT``
 • Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība ``Pienupīte``
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Laura``
 • Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība ``Avots``
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Ezerkrasti - 1``
 • Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība ``Atašiene Agro``
 • Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība ``Bites``

Projekta darbības laiks

01.09.2021. - 30.11.2022

Projekta budžets

34120,00 EUR