Projekti

Darbu vērošanas vizītes Francijā un Nīderlandē (Līgums Nr.2022-1-LV01-KA121-ADU-000080710)

04.10.2022
Darbu vērošanas vizītes Francijā un Nīderlandē (Līgums Nr.2022-1-LV01-KA121-ADU-000080710)

Projekta mērķis

  • LLKA, kooperatīvu darbinieku, biedru un citu interesentu zināšanu papildināšana ar kooperāciju saistītajās horizontālajās tēmās un konkrētu nozaru kooperatīviem nepieciešamās tēmās.
  • Pilnveidot tālāk izglītošanas pasākumu organizēšanas, vadības metodes, apgūstot jaunus risinājumus cilvēku ieinteresēšanā, līdzdalības veicināšanā, informācijas pasniegšanas metožu uzlabošanā.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros plānotas darbu vērošanas vizītes Francijā un Nīderlandē.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta partneri

  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Saimnieks V``
  • Kooperatīvā sabiedrība ``Mūsmāju dārzeņi``
  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Baltijas ogu kompānija``
  • Kooperatīvā sabiedrība ``Bio Berries Latvia``
  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``LAUKU SAIME``
  • Lauksaimniecibas pakalpojumu kooperativa sabiedriba ``Auglu nams``
  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``Ošenieku grauds``
  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ``DAIVA``

Projekta darbības laiks

01.06.2022. - 31.08.2023.

Projekta budžets

34120,00 EUR