Aktualitātes

LLKA valde ir izstrādājusi priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem LPKS un MPKS atbilstības izvērtēšanas noteikumos

30.07.2015 Drukāt
LLKA valde ir izstrādājusi priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem LPKS un MPKS atbilstības izvērtēšanas noteikumos

LLKA valde ir sagatavojusi savus priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.593 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu", kurus plānots izskatīt un apstiprināt LLKA biedru kopsapulcē šī gada rudenī. 

Valdes piedāvātie grozījumi paredz precizēt definīciju personām, kas jānorāda atbilstības pieteikumā, bet kuras nav konkrētās kooperatīvās sabiedrības biedri. Priekšlikumi paredz tehnikas pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām noteikt minimālo biedru skaitu 5 juridisku vai fizisku personu apmērā. Jāuzsver, ka attiecībā uz pārējām nozarēm, izņemot augļu un dārzeņu sektoru, ir nosacījums, ka minimālajam biedru skaitam, ar kuriem kooperatīvai sabiedrībai ir bijis apgrozījums iepriekšējā gadā, ir 10. Plānots precizēt definīciju, kas nosaka saistīto personu skaitu kooperatīvajā sabiedrībā. Pašreiz Ministru kabineta noteikumos ir atsauce uz Komerclikumu, taču, ņemot vērā kooperatīvo sabiedrību darbības specifiku Komerclikuma definējums nav tieši piemērojams. Valde piedāvā atvieglot nosacījumus mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, ņemot vērā to specifiku, kā arī to, ka tie tikai nesen ir uzsākuši savu attīstību.

LLKA valde, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, uzskata, ka šogad virzītie un apstiprinātie grozījumi kooperatīvo sabiedrību abilstības izvērtēšanas noteikumos piemērojami tikai pēc gada, respektīvi 2017.gadā. Šāda pieeja nepieciešama, lai kooperatīvi varētu saprast, kādi nosacījumi ir jāizpilda, lai atbilstību saņemtu.

Valdes priekšlikumus plānots izskatīt LLKA biedru kopsapulcē šī gada rudenī, pēc kuras tie tiks sūtīti Zemkopības ministrijai.