Aktualitātes

Zemkopības minstrijas informācija par Lauku attīstības programmas pasākumu plānotajiem kārtu atvēršanas termiņiem

30.07.2015 Drukāt
Zemkopības minstrijas informācija par Lauku attīstības programmas pasākumu plānotajiem kārtu atvēršanas termiņiem

Zemkopības ministrijas informācija par plānoto projektu iesniegšanas izsludināšanu tādiem Lauku attīstības programmas pasākumiem kā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai", „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās saimniecības”, "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" u.c.

Informācija