Aktualitātes

Aktuāli lauksaimniekiem

Jaunajām kooperatīvajām sabiedrībām un kooperatīvu apvienībām būs pieejams atbalsts pasākumā “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”

Jaunajām kooperatīvajām sabiedrībām un kooperatīvu apvienībām būs pieejams atbalsts pasākumā “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”

01.09.2021

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”” iestrādātajiem Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas priekšlikumiem, uz ražotāju grupu un organizāciju izveides atbalstu var pretendēt kooperatīvās sabiedrības, kas atbilstības statusu ieguvušas pēc 2019.gada 1.janvāra, kā arī kooperatīvu apvienības jeb t.s. otrā līmeņa kooperatīvās sabiedrības, kuru biedri ir tikai citas kooperatīvās sabiedrības.

Mazām un vidējām kooperatīvajām sabiedrībām līdz š.g. 20.septembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz piecu gadu biznesa plāni

Mazām un vidējām kooperatīvajām sabiedrībām līdz š.g. 20.septembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz piecu gadu biznesa plāni

31.08.2021

Lai nodrošinātu sadarbības formu attīstību, stiprinātu mazo un vidējo lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību tirgus varu, kā arī administratīvo un ekonomisko kapacitāti, līdz š.g. 20.septembrim mazām un vidējām kooperatīvajām sabiedrībām jāiesniedz biznesa plāni atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nr.60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”” VI3.nodaļā “Atbalsts mazo un vidējo kooperatīvo sabiedrību attīstībai” sniegtajiem nosacījumiem.

Stājušies spēkā grozījumi kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumos

Stājušies spēkā grozījumi kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumos

31.08.2021

Zemkopības ministrija ir iestrādājusi visus Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas sniegtos priekšlikumus grozījumu veikšanai Ministru kabineta noteikumos nr.357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi”, kuri nupat kā stājušies spēkā. Veiktie grozījumi turpmāk paplašinās to kooperatīvo sabiedrību loku, kuras potenciāli varēs kvalificēties atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību statusam, kā arī kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē paredzēs plašākas produkcijas iepirkšanas iespējas.

Jaunas mazās un vidējās kooperatīvās sabiedrības līdz 20.septembrim var pieteikties atbalstam kapacitātes stiprināšanai

Jaunas mazās un vidējās kooperatīvās sabiedrības līdz 20.septembrim var pieteikties atbalstam kapacitātes stiprināšanai

24.08.2021

Valdība otrdien, 24.augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”, lai precizētu atbalsta saņemšanas nosacījumus jaunu atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību izveidei 2014. – 2020.gada plānošanas perioda pārejas posmā.