Aktualitātes

Aktuāli lauksaimniekiem

Pasaules Dabas Fonds izsludina konkursu “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020”

Pasaules Dabas Fonds izsludina konkursu “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020”

07.04.2020

Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija jeb ūdens aizaugšana ar aļģēm, ko galvenokārt izraisa barības vielu noplūde, ir nozīmīgākais Baltijas jūras piesārņojuma avots. Pasaules Dabas Fonds izsludina konkursu “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020”, lai godinātu lauksaimniekus Latvijā un Baltijas jūras reģionā, kuri meklē risinājumus un ievieš tos praksē, mazinot negatīvo ieteikmi uz Latvijas iekšzemes ūdeņu un Baltijas jūras kvalitāti. Pasaules Dabas Fonds gaida pieteikumus konkursam līdz 2020.gada 5.maijam. Konkursam var pieteikties ikviena Latvijas teritorijā esoša saimniecība, kas ievieš risinājumus barību vielu noplūdes mazināšanai, kā arī īsteno citas videi draudzīgas prakses.

Apstiprināts valsts atbalsts – 4 miljoni eiro – mazajiem lauksaimniekiem

Apstiprināts valsts atbalsts – 4 miljoni eiro – mazajiem lauksaimniekiem

01.04.2020

Valsts atbalsta finansējums mazajiem lauksaimniekiem paredzēts 4 miljonu eiro apmērā. Atbalsta mērķis ir nodrošināt pienācīgu ienākumu atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, lai veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecības nozarē un motivētu lauksaimniekus integrēties tirgū, kā arī stiprinātu to dzīvotspēju, sekmētu Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos un ainavu sakoptību.