Aktualitātes

Aicinām piedalīties diskusijā par piena ražotāju kooperatīvu darbības apvienošanu

27.04.2017
Aicinām piedalīties diskusijā par piena ražotāju kooperatīvu darbības apvienošanu

Trīs piena kooperatīvi – LPKS „Māršava”, LPKS „Piena ceļš” un LPPKS „Piena loģistika” – ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas informatīvu un Latvijas Lauku izglītības un konsultāciju centra (LLKC) organizatorisku atbalstu š.g. 12.maijā, pl.10.00, Ozolniekos, Rīgas ielā 34, LLKC zālē organizē piena kooperatīviem veltītu informatīvu tikšanos – diskusiju „Latvijas piena ražošanas kooperatīvu darbības konsolidācijas platforma”.

Atzīstot, ka nav pieļaujami, ka arī nākotnē Latvija (un arī – visa Baltija) turpina līderēt Eiropas piena pārdošanas cenu zemākajā galā, kā tas ir bijis jau gadiem, visi trīs kooperatīvi pagājušā gada nogalē sāka darbu pie iniciatīvas "Mēs PAR Eiropas saimē dzīvojoša Latvijas piensaimnieka cienīgiem ieņēmumiem par pārdoto pienu". 

Darba 1. posmā vispirms strādāts, lai rastu praktisku risinājumu piena ražotāju kooperatīvu darbības apvienošanai to loģistikas un pārdošanas darbības efektivizēšanai

Diskusijā aicināti piedalīties visu Latvijas piena ražotāju kooperatīvu vadītāji un to biedri- piena ražotāji, piemēram – valžu/padomju locekļi, viedokļu līderi un citi ieinteresētie biedri – no katra kooperatīva vismaz četri pārstāvji.

Līdz šim kooperatīvi Māršava, Piena ceļš un Piena loģistika savā darbā ir vienojušies par sekojošām kopīgām pozīcijām:

Mērķis:

  • Primāri- panākt saviem biedriem labākos ienākumus no piena ražošanas

o   Lielāku pārdošanas cenu

o   Efektīvākas loģistikas un pārdošanas izmaksas 

Attieksme:

  • Ikkatrs uz sadarbību orientēts kvalitatīva piena ražotājs ir līdztiesīgs un vienlīdzīgs partneris

Darbības reģions:

  • Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale

o   Ir pamats loģistikas efektivizēšanai

Vēlme:

  • Attīstīt piena ražošanu savās saimniecībās

o   Tas ir iespējams, vismaz tuvojoties Eiropas piena cenas līmenim

Izpratne:

  • Eksportspēja ir piensaimniecības izaugsmes Latvijā un Baltijā priekšnoteikums

o   Igaunija un Lietuva ir mūsu partneri, ne konkurenti  

Apziņa:

  • Sadarbība ir tirgus spēka ieguves pamats 

o   Cieņpilnā un uzticamā sadarbībā var atrisināt vairāk kā savstarpējā cīņā

Pieredze:

  • Kvalitatīvs produkts ir pamats ilgtspējīgai esamībai tirgū

o   Vienmērīga un augsta svaigpiena kvalitāte ir labākas pārdošanas pamats

Redzējums:

Tikai MĒS PAŠI ar savu darbu varam veidot mūsu nākotni ilgtermiņā, un tikai mums pašiem vajag labākas piena pārdošanas iespējas!

Aicinām līdz š.g. 10.maijam par dalību seminārā informēt organizatoru sekretariātu, rakstot elektroniski uz adresi andris@arei.lv vai zvanot pa telefonu 29543990.