Noderīga informācija

Atbalsts kooperācijas veicināšanai

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

23.10.2019

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kredītprocentu daļējai dzēšanai saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" sadaļas III. "Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" nosacījumiem.

Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (t.sk.kooperatīvajām sabiedrībām)

23.10.2019

Atbalsts pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (t.sk.kooperatīvajām sabiedrībām) kredītprocentu daļējai dzēšanai saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" sadaļas IV. "Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi" nosacījumiem.