Atbilstīgas LPKS / MPKS

1.      

LPKS “Viļāni”, Reģ.nr.42403004262 (piena ražotāju kooperatīvs)

2.      

LPKS “Sēlijas āres”, Reģ.nr.41503033165 (graudu audzētāju kooperatīvs)

3.      

LPKS “Pienene KT”, Reģ.nr.44103008460 (piena ražotāju kooperatīvs)

4.      

LPKS “Barkavas arodi”, Reģ.nr.45403017635 (graudu audzētāju kooperatīvs)

5.      

LPKS “Saimnieks-V”, Reģ.nr.43603002418 (graudu audzētāju kooperatīvs)

6.      

LPKS “Daiva”, Reģ.nr.44103003938 (graudu audzētāju kooperatīvs)

7.      

LPKS “Augļu nams”, Reģ.nr.40103499109 (augļu audzētāju kooperatīvs)

8.      

LPKS “Bites”, Reģ.nr.48703001683 (piena ražotāju kooperatīvs)

9.      

LPKS “Drusti”, Reģ.Nr.49503003750 (piena ražotāju kooperatīvs)

10.  

LPKS “Pienupīte”, Reģ.nr.436030410176 (piena ražotāju kooperatīvs)

11.  

LPKS “Avots”, Reģ.nr.41503007069 (piena ražotāju kooperatīvs)

12.  

LPKS “Straume”, Reģ.nr.58703001261 (piena ražotāju kooperatīvs)

13.  

LPKS “Ezerkrasti 1”, Reģ.nr.45403022829 (piena ražotāju kooperatīvs)

14.  

LPKS “Kuziks”, Reģ.Nr.45403013027 (graudu audzētāju kooperatīvs)

15.  

LPKS “Latvijas Aita”, Reģ.nr.41503033485 (aitu audzētāju kooperatīvs)

16.  

LPKS “Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība”, Reģ.nr.45403002907 (piena ražotāju kooperatīvs)

17.  

LPKS “Akots”, Reģ.nr.53603004251 (graudu audzētāju kooperatīvs)

18.  

LPKS “Piebalga”, Reģ.nr.44103039314 (piena ražotāju kooperatīvs)

19.  

LPKS “Māršava”, Reģ.nr.44103052647 (piena ražotāju kooperatīvs)

20.  

KS “VAKS”, Reģ.Nr.44103005731 (graudu audzētāju kooperatīvs)

21.  

LPKS “Straupe”, Reģ.nr.49503003835 (piena ražotāju kooperatīvs)

22.  

LPKS “Durbes grauds”, Reģ.nr.42103029905 (graudu audzētāju kooperatīvs)

23.  

LPKS “Dzēse”, Reģ.Nr.42103019038 (piena ražotāju kooperatīvs)

24.  

LPKS “Baltijas Ogu kompānija”, Reģ.nr.40103290112 (augļu audzētāju kooperatīvs)

25.  

LPKS “Ošenieku grauds”, Reģ.nr.48503003041 (graudu audzētāju kooperatīvs)

26.  

LPKS “Vandzenes agro”, Reģ.nr.41203026319 (graudu audzētāju kooperatīvs)

27.  

LPKS “Lauku saime”, Reģ.nr.43603048822 (graudu audzētāju kooperatīvs)

28.  

LPKS “Atašiene Agro”, Reģ.nr.45403001992 (piena ražotāju kooperatīvs)

29.  

LPKS “Kalnmuiža”, Reģ.nr.46103001920 (piena ražotāju kooperatīvs)

30.  

LPKS “Rūjienas oga”, Reģ.nr.44103077778 (augļu audzētāju kooperatīvs)

31.  

LPKS “Otaņķu grauds”, Reģ.nr.42103054851 (graudu audzētāju kooperatīvs)

32.  

LPKS “Ērģeme”, Reģ.nr.439030001765 (graudu audzētāju kooperatīvs)

33.  

LPKS “Nadziņi-1”, Reģ.Nr.42103022875 (piena ražotāju kooperatīvs)

34.  

LPKS “Abra”, Reģ.nr.40003734490 (graudu audzētāju kooperatīvs)

35.  

LPKS “Braslava”, Reģ.nr.46603001759 (piena ražotāju kooperatīvs)

36.  

MPKS “Mežsaimnieks”, Reģ.nr.41203042722 (meža īpašnieku kooperatīvs)

37.  

MPKS “L.V.Mežs”, Reģ.nr.40103652735 (meža īpašnieku kooperatīvs)

38.  

MPKS “Mūsu mežs”, Reģ.nr.48503026152 (meža īpašnieku kooperatīvs)

39.  

KS “Mūsmāju Dārzeņi”, Reģ.Nr. 40003865839 (dārzeņu audzētāju kooperatīvs)

40.  

LPKS “Rūjienas piensaimnieks”, Reģ.Nr.44103086268 (piena ražotāju kooperatīvs)

41.  

LPKS “Piena āres”, Reģ.nr.41503080441 (piena ražotāju kooperatīvs)

42.  

LPKS “LATRAPS”, Reģ.Nr.58503007191 (atbilstības statuss piešķirts līdz 2021.gada 24.novembrim) (graudu audzētāju kooperatīvs)

43.  

LPKS “Raibaļas”, Reģ.Nr. 40203062448 (atbilstības statuss piešķirts līdz 2021.gada 16.septembrim) (piena ražotāju kooperatīvs)

44.  

LPKS “Piena Loģistika”, Reģ.nr. 44103103360 (piena ražotāju kooperatīvs)

45.  

LPKS “Kuldīgas labumi”, Reģ.nr. 41203050876 (mājražotāju kooperatīvs)

46.  

LPKS “Baltijas ogu dārzi”, Reģ.nr.40203165197 (augļu ražotāju kooperatīvs)

47.  

LPKS “Bio Berries Latvia”, Reģ.nr.42103088932 (augļu ražotāju kooperatīvs)

48.

LPKS "Dundaga", Reģ.nr.49003001419 (piena ražotāju kooperatīvs)
49.

LPKS "Zaļais grozs", Reģ.nr.44103028857 (augļu un dārzeņu audzētāju kooperatīvs)

50.

LPKS "Laura", Reģ.nr.42103055607 (piena ražotāju kooperatīvs)