Atbilstīgas LPKS / MPKS

1

LPKS "Viļāni", Reģ.nr.42403004262 (piena ražotāju kooperatīvs)

2

LPKS "Sēlijas āres", Reģ.nr.41503033165 (graudu audzētāju kooperatīvs)

3

PKS "Pienene KT", Reģ.nr.44103008460 (piena ražotāju kooperatīvs)

4

LPKS "Barkavas arodi", Reģ.nr.45403017635 (graudu audzētāju kooperatīvs)

5

LPKS "Saimnieks-V", Reģ.nr.43603002418 (graudu audzētāju kooperatīvs)

6

LPKS "Daiva", Reģ.nr.44103003938 (graudu audzētāju kooperatīvs)

7

LPKS "Augļu nams", Reģ.nr.40103499109 (augļu audzētāju kooperatīvs)

8

PKS "Bites", Reģ.nr.48703001683 (piena ražotāju kooperatīvs)

9

LPKS "Zaļais grozs", Reģ.nr.44103028857 (augļu un dārzeņu audzētāju kooperatīvs)

10

PKS "Drusti", Reģ.Nr.49503003750 (piena ražotāju kooperatīvs)

11

LPKS "Pienupīte", Reģ.nr.436030410176 (piena ražotāju kooperatīvs)

12

PKS "Avots", Reģ.nr.41503007069 (piena ražotāju kooperatīvs)

13

PKS "Straume", Reģ.nr.58703001261 (piena ražotāju kooperatīvs)

14

LPKS "Ezerkrasti 1", Reģ.nr.45403022829 (piena ražotāju kooperatīvs)

15

LPKS "Kuziks", Reģ.Nr.45403013027 (graudu audzētāju kooperatīvs)

16

LPKS "Latvijas Aita", Reģ.nr.41503033485 (aitu audzētāju kooperatīvs)

17

KS "Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība", Reģ.nr.45403002907

18

LPKS "Akots", Reģ.nr.53603004251 (graudu audzētāju kooperatīvs)

19

LPKS "Piebalga", Reģ.nr.44103039314 (piena ražotāju kooperatīvs)

20

LPKS "Māršava", Reģ.nr.44103052647 (piena ražotāju kooperatīvs)

21

PLPKS "Dundaga", Reģ.nr.49003001419 (piena ražotāju kooperatīvs)

22

LPKS "VAKS", Reģ.Nr.44103005731 (graudu audzētāju kooperatīvs)

23

PKS "Straupe", Reģ.nr.49503003835 (piena ražotāju kooperatīvs)

24

LPKS "Durbes grauds", Reģ.nr.42103029905 (graudu audzētāju kooperatīvs)

25

PKS "Dzēse", Reģ.Nr.42103019038 (piena ražotāju kooperatīvs)

26

LPKS "Baltijas Ogu kompānija", Reģ.nr.40103290112 (augļu audzētāju kooperatīvs)

27

LPKS "Ošenieku grauds", Reģ.nr.48503003041 (graudu audzētāju kooperatīvs)

28

LPKS "Vandzenes agro", Reģ.nr.41203026319 (graudu audzētāju kooperatīvs)

29

LPKS "Lauku saime", Reģ.nr.43603048822 (graudu audzētāju kooperatīvs)

30

PKS "Atašiene Agro", Reģ.nr.45403001992 (piena ražotāju kooperatīvs)

31

PKS "Kalnmuiža", Reģ.nr.46103001920 (piena ražotāju kooperatīvs)

32

LPKS "Rūjienas oga", Reģ.nr.44103077778 (augļu audzētāju kooperatīvs)

33

LPKS "Laura", Reģ.nr.42103055607 (piena ražotāju kooperatīvs)

34

LPKS "Otaņķu grauds", Reģ.nr.42103054851 (graudu audzētāju kooperatīvs)

35

LPKS  "Ērģeme", Reģ.nr.439030001765 (graudu audzētāju kooperatīvs)

36

PKS "Nadziņi-1", Reģ.Nr.42103022875 (piena ražotāju kooperatīvs)

37

LPKS "Abra", Reģ.nr.40003734490 (graudu audzētāju kooperatīvs)

38

LPKS "Braslava", Reģ.nr.46603001759 (piena ražotāju kooperatīvs)

39

LPKS “Agro kopdarbs”, reģ.nr.44103087992 (tehnikas pakalpojumu kooperatīvs)

40

MPKS "Mežsaimnieks", Reģ.nr.41203042722 (meža īpašnieku kooperatīvs)

41

MPKS "L.V.Mežs", Reģ.nr.40103652735 (meža īpašnieku kooperatīvs)

42

MPKS "Mūsu mežs", Reģ.nr.48503026152 (meža īpašnieku kooperatīvs)

43

KS "Mūsmāju Dārzeņi", Reģ.Nr. 40003865839 (dārzeņu audzētāju kooperatīvs)

44

LPKS "Rūjienas piensaimnieks", Reģ.Nr.44103086268 (piena ražotāju kooperatīvs)

45

LPKS "Piena āres", Reģ.nr.41503080441 (piena ražotāju kooperatīvs)

46

LPKS "LATRAPS", Reģ.Nr.58503007191 (atbilstības statuss piešķirts līdz 2020.gada 27.novembrim) (graudu audzētāju kooperatīvs)

47

LPKS "Raibaļas", Reģ.Nr. 40203062448 (atbilstības statuss piešķirts līdz 2020.gada 4.novembrim) (piena ražotāju kooperatīvs)

48

LPKS "Piena ceļš", Reģ.nr. 40003662402 (atbilstības statuss piešķirts līdz 2020.gada 26.jūnijam) (piena ražotāju kooperatīvs)

49

LPPKS "Piena Loģistika", Reģ.nr. 44103103360 (piena ražotāju kooperatīvs)