Projekti

Semināru cikla „Mežsaimniecības kooperācija kā ilgtspējīga meža apsaimniekošana” organizēšana

08.06.2015
Semināru cikla „Mežsaimniecības kooperācija kā ilgtspējīga meža apsaimniekošana” organizēšana

Projekta apraksts

Meža attīstības fonda finansētā projekta ietvaros plānota semināru cikla „Mežsaimniecības kooperācija kā ilgtspējīga meža apsaimniekošana” organizēšana, lai izglītotu un sniegtu informāciju mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (MPKS) biedriem, to vadītājiem un esošajiem/potenciālajiem darbiniekiem par kooperācijas iespējām meža nozarē, atbalsta pasākumiem un par meža ekonomiski izdevīgu un meža resursu efektīvu apsaimniekošanu.

Projekta ietvaros 2015.gadā ir paredzēts organizēt 2 seminārus, kuros tiks sniegtas zināšanas un praktiska pieredze par kooperācijas priekšrocībām, kā ekonomiski pareizi ilgtermiņā izdevīgāk apsaimniekot, kopt meža īpašumus, apvienojoties vairākiem meža īpašniekiem. Semināru otrajā daļā paredzētas diskusijas starp ekspertiem un meža īpašniekiem, kā arī tiks apzinātas tās problēmas, ar kurām sastopas gan kooperatīvi, gan meža īpašnieki, lai veicinātu turpmāku sadarbību starp meža īpašniekiem, pašvaldībām un valsti kopumā.

Semināru programmā tiks sniegtas zināšanas par zemāk esošajiem jautājumiem:

  1. Kas ir kooperācija? Kooperācijas iespējas un priekšrocības.
  2. Esošo meža pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveides nepieciešamība, dibināšana un darbības attīstība. Kooperatīva devums biedriem šobrīd un ilgtermiņā. Pozitīvā un negatīvā pieredze.
  3. Normatīvie akti, kas nosaka un regulē MPKS darbību.
  4. Ilgtspējīga meža resursu izmantošana, kvalitatīva un kvantitatīva mežsaimniecības produkcijas ražošana.
  5. Diskusijas.

Projekta ietvaros 2015.gada 1.oktobrī Valmierā notiks seminārs „Mežsaimniecības kooperācija kā ilgtspējīga meža apsaimniekošana”. Semināra programma pieejama šeit.

Savukārt, 2015.gada 8.oktobrī  seminārs „Mežsaimniecības kooperācija kā ilgtspējīga meža apsaimniekošana” notiks Durbē. Semināra programma pieejama šeit.

Projekta ietvaros ir sagatavots buklets par mežsaimnieku kooperācijas attīstību. Bukletas pieejams šeit.