Projekti

LLKA Lauku attīstības programma pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu “Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība”

21.08.2018
LLKA Lauku attīstības programma pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu “Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība”

Projekta apraksts

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina pieteikties kooperatīvu pārstāvjus mācību kursam “Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība”. Mācību kurss tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. 

Mācības plānotas 03.10.2018 un 10.10.2018 Bauskā, savukārt, 05.11.2018 – 08.11.2018 Polijā (pieredzes apmaiņas brauciens).

Mācību ietvaros tie plānots apskatīt šādas tēmas/apakštēmas:

1. Kooperatīva finanšu datu lasīšana, analīze un lēmumu pieņemšana (pasniedzējs J.Caune)

 • Rādītāji, kas raksturo kooperatīva finanšu “veselību”. Ko var ieraudzīt bilancē un peļņas zaudējumu aprēķinā?
 • Kā lasīt datu tendences un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Praktiskais darbs ar savām bilancēm.
 • Produkta cenas veidošanas modeļi. Pašizmaksas aprēķināšanas metodes. Praktiskais pašizmaksas aprēķins.
 • Izmaksu attiecināšanas pieeja un tās ietekme uz produkta pašizmaksu un cenu.

2. Procesu vadība kā saimniekošanas pieeja (pasniedzējs A.Balodis)

 • Procesu fenomeni. Procesu modelēšana. Kādus pienākumus rakstīt darbinieka darba līgumā - kā un kad radīt amatu aprakstus.
 • Procesu analīze – vērtību pievienojošās un nepievienojošās darbības. Ko kontrolēt un ko automatizēt.
 • Dažādas pieejas procesa plūsmas vadībā. Kā dubultot procesa ražību neieguldot dubultas investīcijas.
 • Praktiskas simulācijas piemērs dažādām procesu vadības metodēm.

Kas var būt mācību dalībnieks?

 • Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
 • Gala labuma guvējs ir:

- lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji (iesaiste var būt dažāda – mācībās var piedalīties arī, piemēram, kooperatīvu darbinieki, kuri paši tieši nav iesaistīti lauksaimnieciskajā ražošanā);

- pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu ražošanā;

- mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

 • Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem neatkarīgi no mācību tēmas.
 • Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.
 • Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrācijas Nr. (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām).
 • Mācību dalībnieks var būt gala labuma guvēja radinieks (piemēram, z/s “x” pieder Jānim Kalniņam, taču mācībās piedalās Jāņa Kalniņa sieva).

Dalība mācībās ir bez maksas!

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018.gada 15.septembrim, aizpildot mācību dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtot to uz e-pastu linda.uzkalne@llka.lv!

Vietu skaits ierobežots!

Sīkāka informācija pa tālr. +371 29118615 (projekta koordinatore Linda Uzkalne).

Informācija par mācībām

Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD250117/P6

 24 stundu programma

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests