Projekti

Kooperatīvu vadītāji zināšanas papildina Somijā

01.03.2018
Kooperatīvu vadītāji zināšanas papildina Somijā

Projekta apraksts

Laikā no 21.-23.februārim kooperatīvo sabiedrību vadītāji devās vizītē uz Somiju, apmeklējot ne tikai Somijā, bet arī Eiropas mērogā zināmos un lielākos lauksaimniecības uzņēmumus – piena pārstrādē „VALIO”, meža nozarē „Metsa group”, kā arī graudu un eļļas augu sēklu pārstrādē – „AVENA Nordic Grain Ltd”. Vizīte noslēdzās Somijas kooperatīvu apvienībā „PELLERVO”.

Somijā kooperācijai kā uzņēmējdarbības formai un sociāli ekonomiskai struktūrai ir vairāk kā simtgadīgas tradīcijas, kas bija noteicošais faktors izvēloties apmeklēt vienu no vadošajām Skandināvijas valstīm.

Kā atzīmē Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) vadītājs un kooperatīva „VAKS” valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, kooperācija Somijā darbojas ievērības cienīgi, jo atšķirībā no privātā kapitāla uzņēmējdarbības formām, kooperatīvi darbojas sabiedrības kopējā labuma gūšanai. Lielisks piemērs tam ir piena pārstrādes uzņēmums „VALIO”, kas pieder vairākiem – lielākiem un mazākiem – piena kooperatīviem un kuram pieder lielākā Somijas piena tirgus daļa. Līdz ar to kooperatīvs valsts mērogā veic sociāli atbildīgu funkciju – saviem biedriem maksājot iespējami lielāku cenu par nodoto piena litru, tajā pašā laikā veikalos nodrošinot saprātīgas cenas piena produktiem. Mums Latvijā izpratne par kooperāciju ir īpatnējāka, jo vairāk uzticamies cilvēkiem, kas patiesībā sola brīnumus, taču mazpamazām arī mēs virzāmies, lai sasniegtu savus mērķus kooperācijā.

Mežsaimniecības kooperatīva „Mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls pēc Somijas flagmaņa meža nozarē „Metsa group” apmeklējuma ir ieguvis divas noderīgas lietas, ko varētu mācīties un ieviest Latvijas kooperatīvos: pilnvaroto sapulču ievēlēšanas kārtība un mežsaimniecisko darbu organizēšana, kā arī darbs ar biedriem, biedru iesaisti un kontaktu uzturēšanu ar semināru, avīzes un interneta starpniecību.

Savukārt, piena kooperatīva „Straupe” izpilddirektora Andra Rieksta galvenā atziņa ir tā, ka Somijā kooperācijai ir ielikti tik stabili pamati, kas Somijai kā valstij nodrošina spēju noturēties sava saražotā kapitāla ietvaros un būt neatkarīgākai no ārējiem tirgiem un to ietekmēm.

LLKA organizētais Somijas apmeklējums Latvijas kooperatīvo sabiedrību vadītājiem notika praktisko apmācību kursa „Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība” ietvaros. Minētā mācību kursa teoriju kooperatīvu vadītāji apguva š. g. 7. un 13.februārī. LLKA ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu sniedza mācību pakalpojumu „Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD250117/P6

 24 stundu programma

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests