Projekti

LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu

LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu "Kooperatīvu savstarpējās sadarbības ekonomiskie, vadības un juridiskie aspekti. Iespējas un riski"

16.05.2019

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina interesentus pieteikties mācību kursam "Kooperatīvu savstarpējās sadarbības ekonomiskie, vadības un juridiskie aspekti. Iespējas un riski”. Mācību kurss tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu

LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu "Eiropas Savienības valstu pieredze kooperatīvu sadarbībā un sadarbības pārvaldē"

13.05.2019

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina interesentus pieteikties mācību kursam "Eiropas Savienības valstu pieredze kooperatīvu sadarbībā un sadarbības pārvaldē”. Mācību kurss tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu

LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu "Kooperācija mājražošanā kopējās tirdzniecības attīstīšanai"

07.05.2019

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina interesentus pieteikties mācību kursam "Kooperācija mājražošanā kopējās tirdzniecības attīstīšanai”. Mācību kurss tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.