Aktualitātes

LLKA aicina pieteikt dalībniekus konkursa “Sējējs 2019” nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”!

08.04.2019 Drukāt
LLKA aicina pieteikt dalībniekus konkursa “Sējējs 2019” nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”!

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija līdz šī gada 31.maijam aicina pieteikt kandidātus Zemkopības ministrijas organizētā konkursa “Sējējs 2019” nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”.

Saskaņā ar konkursa nolikumu par konkursa dalībnieku nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” var būt juridiskas personas, starp kurām ir noslēgts kopdarbības līgums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai biedrība, kura īstenojot kopdarbību:

 • vismaz vienu kalendāro gadu darbojas biedru vai partneru kopīgo ekonomisko un citu interešu realizācijai;
 • ir sekmējusi biedru vai partneru saimniecisko darbību;
 • ir sekmējusi kopīgo investīciju izmantošanu starp biedriem vai partneriem, tādējādi efektivizējot publiskā vai privātā finansējuma ieguldījumu.

Komisija nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība" vērtēs kopdarbības ietvaros ieviestos pakalpojumus, izmantotās inovatīvās ražošanas un pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas, neto apgrozījuma pieaugumu, realizētos projektus u.c. Visi konkura dalībnieku vērtēšanas kritēriji nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”  pieejami šeit.

Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursā nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība" līdz kārtējā gada 31. maijam SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” birojā vai Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz pieteikums.

Konkursa dalībnieku, saskaņojot ar pašu konkursa dalībnieku, var pieteikt SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Lauku atbalsta dienests, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, Zemkopības ministrijas padotības iestādes un atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Konkursa laureāts saņems gada balvu “Sējējs” (lielo bronzas statuju), Zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu – 3000 euro, bet otrās un trešās vietas ieguvēju saņems veicināšanas balvu “Sējējs” (mazo bronzas statuju), Zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu – 700 euro apmērā. Tāpat laureāti un veicināšanas balvu ieguvēji tiek apbalvoti ar konkursa “Sējējs 2019” zīmi, kuru tie ir tiesīgi izmantot uz savas preces vai produkcijas iepakojuma, produkcijas vai pakalpojuma popularizēšanas materiālos (piemēram, informatīvajā bukletā, tīmekļvietnē u.c.) atbilstoši nolikumam.

Konkura ietvaros ir paredzētas arī šādas papildus nominācijas:

 • Gada lauku saimniecība;
 • Gada uzņēmums pārtikas ražošanā;
 • Ģimene lauku sētā;
 • Jaunais veiksmīgais zemnieks;
 • Bioloģiskā lauku saimniecība;
 • Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā;
 • Rītdienas sējējs – mazpulks;
 • Zinātne praksē un inovācijas;
 • Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Sīkāka informācija mājas lapā www.sejejs.lv.