Aktualitātes

No 02.11.2018 - 03.12.2018 varēs pieteikties atbalstam inovāciju, jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecībā!

05.10.2018 Drukāt
No 02.11.2018 - 03.12.2018 varēs pieteikties atbalstam inovāciju, jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecībā!

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018.gada 2.novembra līdz 3.decembrim ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumos - “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” un “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Īsumā par pasākumu būtību:
 

Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai

 • Publiskais finansējums ir  6,3 miljoni eiro.
 • Pasākuma mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē vai tās sektorā, ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares attīstību kopumā
 • Atbalsta pretendents ir grupa, kas apvieno lauksaimniekus, mežsaimniekus, lauksaimniecības produktu pārstrādātājus, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvjus, konsultantus, pētniekus, tostarp studentus, vai citas jaunradē ieinteresētās puses. kopumā (sadarbībai jābūt starp vismaz 3 dažādām personām, no kurām vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks un kuras savstarpēji nav saistītas).
 • Atbalsta intensitāte - 90% no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām.
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienas grupas projektam nepārsniedz 500 000 EUR.
 • Atlase notiek divos posmos:
  1.posms (minētajā kārtā jāiesniedz dokumenti uz šo posmu!): projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana;
  2.posms: detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.
 • Sīkāka informācija LAD mājas lapā.
Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei
 • Publiskais finansējums ir  3,9 miljoni eiro.
 • Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.
 • Atbalsta pretendentu grupu veido vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri, tādi kā lauksaimniecības produktu ražotājs (lauksaimnieks), meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (mežsaimnieks), lauksaimniecības vai meža produktu pārstrādātājs, ražotāju grupa, kooperatīvs, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji un pētnieks.
 • Atbalsta intensitāte - 90% no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām.
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienas grupas projektam nepārsniedz 100 000 EUR.
 • Sīkāka informācija LAD mājas lapā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, (tālr. 67095000).
 
Lai iegūtu sīkāku informāciju par pasākuma "Sadarbība" apakšpasākumiem, visi interesenti tiek aicināti piedalīties konferencē "Eiropas inovāciju partnerības darba grupu projekti Latvijā", kas notiks 31.oktobrī, Vircavas kultūras namā, Jelgavas ielā 1, Vircavā. Konferences programma pieejama šeit. Lai pieteiktos konferencei, līdz 23.oktobrim nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu. Pasākumu organizē Valsts Lauku tīkla Sekretariāts un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs".