Aktualitātes

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apbalvo LPKS "Kuldīgas labumi" vadītāju Gunitu Šternbergu ar medaļu “Par centību”

17.12.2021 Drukāt
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apbalvo LPKS

Šodien, 17.decembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu - medaļu “Par centību” daudzus lauksaimniekus, mežsaimniekus, zivsaimniekus, pārtikas aprites darbiniekus un ZM pārstāvošo nozaru strādājošos valsts pārvaldē, tostarp, mājražotāju kooperatīvās sabiedrības "Kuldīgas labumi" valdes priekšsēdētāju Gunitu Šternbergu.

Gunita Šternberga, LPKS “Kuldīgas labumi” valdes priekšsēdētāja: “Vispirms liels paldies Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai par izvirzīšanu Zemkopības ministrijas augstākajam apbalvojumam – medaļai “Par centību” un mana darba novērtējumu. Man ir liels gods saņemt šo apbalvojumu, jo, ja darbu dara no sirds, tad panākumi neizpaliek. Esmu gandarīta, ka salīdzinoši neilgā laika posmā mums ar Kooperatīvu asociāciju ir izveidojies veiksmīgs kopdarbs, lai palīdzētu mazajām lauku saimniecībām un mazajiem ražotājiem veiksmīgi attīstīties un dzīvot laukos. Apbalvojums man un manai kooperatīva komandai uzliek pienākumu neapstāties pie sasniegtā un turpināt darbu, jo mājražotāju kooperācija ir nepieciešama kopējai lauku attīstībai. Izsaku pateicību gan Kooperatīvu asociācijai, gan Zemkopības ministrijai, kas atbalsta un novērtē to, ko darām, jo vienmēr esam sadzirdēti par aktuālām problēmām un saņemam atbalstu to risināšanā.”

Kopš 2015.gada, kad G.Šternberga kļuva par „Kuldīgas labumi” vadītāju, kooperatīvs uzsāka strauju izaugsmi, jo ik dienas tika strādāts, lai mājražotāji un mājamatnieki iegūst zīmola atpazīstamību, tādējādi nodrošinot pēc iespējas plašāku pircēju loku. Sadarbībā ar Kuldīgas pilsētas pašvaldību, tika izveidots un atvērts veikaliņš pilsētas centrā, Pilsētas laukumā 7a. Tāpat tika uzsāktas dažādas mārketinga aktivitātes, veidota un pilnveidota tirdzniecības aprīkojuma bāze, paplašināta tirdzniecības teritorija, kā arī organizētas apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni kooperatīva biedriem. Šonedēļ arī Rīgā, Jāņa Asara ielā 15 tika atvērts mājražotāju kooperatīva veikaliņš, kas turpinās palielināt mājražotāju saražotās produkcijas apriti.

Šobrīd kooperatīvā „Kuldīgas labumi” darbojas 34 biedri – mājražotāji. Laiks, kad šā gada pavasarī visiem Latvijas iedzīvotājiem COVID-19 izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ bija īpaši stingri jāievēro distancēšanās nosacījumi, kooperatīvam kalpoja kā stimuls internetveikala atvēršanai.

Par kooperatīva “Kuldīgas labumi” izaugsmi kopš tā dibināšanas līdz šim brīdim liecina kooperatīva apgrozījums – 2020.gada beigās sasniedzot 221 034,00 EUR, kurš pret 2019.gadu ir palielinājiem par 83 %.

Kooperatīvs “Kuldīgas labumi” var lepoties arī ar vairākiem apbalvojumiem:

  • Zemkopības ministrijas organizētā konkursa "Sējējs 2021" ietvaros piešķirta laureāta balva nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”.
  • Zemkopības ministrijas organizētā konkursa “Sējējs 2018” ietvaros piešķirta veicināšanas balva nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”, tādējādi parādot arī citu novada mājražotājiem, ka ir iespējams veiksmīgi veidot kopdarbību;
  • gadā izstādes “Riga FOOD” ietvaros tika piešķirta Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pateicība par sadarbību paviljona “Novada garša” veidošanā;
  • gadā “Kuldīgas labumi” ieguva Kuldīgas novada domes Atzinības rakstu “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku GADA BALVA nominācijā “GADA TIRGOTĀJS”.

Kopš 2018.gada kooperatīvs “Kuldīgas labumi” ir Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) biedrs. G.Šternberga kā kooperatīva vadītāja savas kompetences ietvaros aktīvi iesaistās dažādu normatīvo aktu izstrādē, piedalās darba grupās un sanāksmēs, aizstāvot mājražotāju intereses. Tāpat kooperatīva vadītāja G.Šternberga savas zināšanas un prasmes papildina LLKA organizētajās apmācībās, pieaicinot arī biedrus no sava kooperatīva vidus.

G.Šternberga ir dedzīga mājražotāju kooperācijas idejas virzītāja ne tikai Kurzemes novadā. Pie viņas pieredzē un pēc padoma dodas dažādas mājražotāju apvienības no visas Latvijas. G.Štrenbergu šobrīd var dēvēt par eksperti mājražotāju apvienošanā ar kooperācijas palīdzību.

G.Štrenbergas moto: “Tikai kopā darot, varam sasniegt lielas lietas!”. Šo gadu laikā G.Šternberga ir pierādījusi, ka, sekojot šādam moto, lielas lietas ir iespējams saniegt!

Zemkopības ministrijas apbalvojumu "Par centību" kopš 1997.gada ZM piešķir darbiniekiem par ilggadēju, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu lauksaimniecībā, pārtikas apritē, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un valsts pārvaldē. To piešķir arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās Latvijas lauku attīstībā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos.

“Neviens pat nevarēja iedomāties, ka iepriekšējais un šis gads nāks ar tik plašu kovid pandēmiju, kas sašūpos visu valstu ekonomikas un izmainīs līdzšinējo kārtību pasaulē. Līdz ar kovid ienākšanu Eiropā un Latvijā mēs visi kopā bez kavēšanās reaģējām uz jaunajiem apstākļiem. Mums tas izdevās un labi izdodas joprojām. Spītējot pandēmijai, visas mūsu nozares turpina nostiprināties kā spēcīgas un valstiski nozīmīgas, dodot būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Un tas ir arī jūsu nopelns, jūsu padarītā darba augļi. Kopīgā darbā arī panācām Eiropas Savienības finansējuma palielinājumu laukiem turpmākajiem gadiem. Un tas ir zināms garants mūsu saimniekošanas veiksmēm, iedzīvotāju labklājībai ar attīstītām lauku saimniecībām. Es vēlos pateikt lielu paldies par jūsu nesavtīgo un pašaizliedzīgo darbu,” uzsvēra zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

ZM augstāko apbalvojumu kopumā šogad saņēma 35 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites darbinieki.