Aktualitātes

VID aicina lauksaimniekus savlaicīgi risināt problēmas ar nodokļu nomaksu, izmantojot likumdošanas iespējas

26.05.2015 Drukāt
VID aicina lauksaimniekus savlaicīgi risināt problēmas ar nodokļu nomaksu, izmantojot likumdošanas iespējas

20. maijā Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) tikās ar Finanšu ministrijas (FM) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvjiem, kur viens no diskusiju jautājumiem bija par nodokļu jautājumiem. Tikšanās laikā VID atgādināja par iespējām risināt nodokļu nomaksas problēmas jau savlaicīgi.

Saskaņā ar VID pārstāvju sniegto informāciju, lai atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu samaksu, nodokļu likumos ir paredzētas vairākas iespējas - nodokļu samaksas termiņa pagarināšana, atlikšana vai vienošanās noslēgšanai ar VID:

  • iespēja saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.pantu pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu. Informācija par termiņa pagarinājumu piešķiršanas kārtību pieejama VID mājas lapā sadaļā „Veidlapas un iesniegumi” (Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai);
  • saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 26.panta daļu iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem. Šāda iespēja ir nodokļu maksātājiem, kam jau ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un šis lēmums nav pieņemts vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem, kā arī nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process un, ja nodokļu maksātājs ir pārliecināts par savām spējām realizēt iesniegumā norādīto parāda samaksu. Par iesnieguma iesniegšanu aicinām konsultēties VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldē;
  • iespēja piemērot tiesiskās aizsardzības procesu, par ko informācija pieejama Maksātnespējas administrācijas mājaslapā;
  • iespēja saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 41.pantu slēgt vienošanos ar VID, lai izbeigtu tiesisku strīdu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu, lai līguma izpildes rezultātā saskaņā ar minēto likumu aprēķināto soda naudu samazinātu par 50 procentiem.
    Lai nodokļu maksātājs izvēlētos piemērotāko labprātīgas nokavēto nodokļu maksājumu samaksas veidu, ko objektīvi būtu iespējams īstenot, nodokļu maksātājam ir rūpīgi un vispusīgi jāizvērtē parādu samaksas iespējas.

Papildus informācija par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu var atrast VID mājas lapā - Informatīvais materiāls par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtību.