Aktualitātes

Vērtēšanas ekspertiem snieguma pārbaudes dati jāiesniedz 20 dienās pēc slaucamās govs novērtēšanas

18.01.2022 Drukāt
Vērtēšanas ekspertiem snieguma pārbaudes dati jāiesniedz 20 dienās pēc slaucamās govs novērtēšanas

Valdība otrdien, 18.janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtībā, lai konkretizētu snieguma pārbaudes procesu un noteiktu, ka ganāmpulka īpašniekam snieguma pārbaudes laikā jānodrošina datu ieguve par visām audzēšanas programmas mērķim atbilstošām vienā ganāmpulkā turētām govīm vai kazām, savukārt ekspertiem noteikts termiņš datu iesniegšanai. Snieguma pārbaude ir process audzēšanas programmas īstenošanai, kas nodrošina kvalitatīvus un kvantitatīvus datus par lauksaimniecības dzīvnieku, tā produktivitāti, eksterjeru, kā arī citus ģenētiskās kvalitātes noteikšanai nepieciešamos datus un datu reģistrēšanu.

Ar grozījumiem noteikumos precizēts, kādam mērķim tiek iegūti un izmantoti pārraudzības un snieguma pārbaudē iegūtie dati, nosakot, ka ganāmpulka īpašniekam snieguma pārbaudes laikā jānodrošina datu ieguve par visām audzēšanas programmas mērķim atbilstošām vienā novietnē turētām govīm vai kazām. Tas ļauj atlasīt labākos vaislas dzīvniekus šķirnes uzlabošanai.

Tāpat ir konkretizēti visi snieguma pārbaudes dati, kas jāietver datu bāzē par slaucamajām govīm un slaucamajām kazām, nosakot, ka šos datus Lauksaimniecības datu centrs (LDC) izmanto dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai. Vienlaikus šie dati ļauj šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībai izvirzīt konkrētus mērķus un uzdevumus audzēšanas programmas turpmākajiem periodiem.

Lai LDC būtu iespēja vienmērīgi un savlaikus apkopot vērtēšanas ekspertu iesniegtos snieguma pārbaudes datus par slaucamajām govīm, tad turpmāk vērtēšanas ekspertiem dati jāiesniedz 20 dienu laikā pēc govs novērtēšanas.

Grozījumi noteic arī konkrētus pārbaudes termiņus piena daudzuma mērīšanas līdzekļiem – svariem, piena mērtraukiem un slaukšanas iekārtu piena mērītājiem.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 28.maija noteikumos Nr.228 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.