Aktualitātes

VARAM meklē finanses kompensācijām par migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

01.06.2020 Drukāt
VARAM meklē finanses kompensācijām par migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kopējais izmaksājamo kompensāciju par aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem apmērs par 2019.gadu pārsniedza pieejamos finanšu līdzekļus, kā rezultātā Dabas aizsardzības pārvalde nevarēja izmaksāt kompensāciju piešķirtā finansējuma ietvaros.

Šobrīd VARAM meklē risinājumu papildus finanšu līdzekļu novirzīšanai šim mērķim. Tiklīdz būs pieejami papildus finanšu līdzekļi, neizmaksātās kompensācijas par 2019.gadu tiks izmaksātas pieejamā finansējuma ietvaros pieteikuma saņemšanas secībā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir konsultējusies ar Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas institūtu, kas ir norādījis, ka maksimālais pieļaujamais iegūstamo zosu skaits ir 1000, norādot arī sugas, kuru ieguve būtu pieļaujama. Ņemot vērā, ka Putnu direktīva nepieļauj putnu medības pavasara migrāciju laikā, zosu nogalināšana pavasarī – atgriešanās laikā to ligzdošanās vietās vispār nebūtu pieļaujama, tomēr pamatojoties uz Igaunijā veikto pētījumu, kur salīdzināta letāla putnu atbaidīšanas metode ar citām putnu postījumu novēršanas metodēm, LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas speciālisti uzskata, ka nav iemesla neatļaut izmēģināt letālās atbaidīšanas metodi arī Latvijā, taču ne lielākā apjomā, kā tā veikta Igaunijā 2019.gadā.