Aktualitātes

Stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos par valsts subsīdiju atbalstu

01.02.2016 Drukāt
Stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos par valsts subsīdiju atbalstu

Stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai", kas paredz finansējuma piešķiršanas kārtību 2016.gadā.

Izmaiņas noteikumos nosaka, ka 2016. gadam valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai subsīdiju veidā paredzētais finansējums ir 8 610 962 eiro.

Ievērojot Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam lauksaimniecības nozarei izvirzītās prioritātes, Izmaiņas noteikumos nosaka atbalsta pasākumus un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem ļoti būtisks valsts atbalsts ir jomās, kas veicinātu lauksaimnieka dzīvotspēju un konkurētspēju. Tāpēc 2016. gadā pieejamais finansējums galvenokārt paredzēts lauksaimniecības produktu ražotājiem šādiem pasākumiem:

1) lopkopības attīstībai – 5 517 405 eiro;

2) augkopības attīstībai – 614 522 eiro;

3) starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 678 570 eiro;

4) tirgus veicināšanai – 327 340 eiro;

5) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai – 50 000 eiro;

6) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai – 1 423 125 eiro.

Aktuālā MK noteikumu Nr.1524 versija pieejama šeit.