Aktualitātes

Kooperatīvu vadītāji piedalījās mācību braucienā Polijā

22.11.2018 Drukāt
Kooperatīvu vadītāji piedalījās mācību braucienā Polijā

Šī gada 6. un 7. novembrī Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāji mācību kursa “Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība” ietvaros piedalījās mācību braucienā Polijā.

Mācību laikā Latvijas delegācija tikās ar Polijas Nacionālās kooperatīvu padomes priekšsēdētāju Miečislavu Grodzki, Polijas Nacionālās kooperatīvu padomes lauksaimniecības kooperatīvu ekspertu Marcinu Martinovski, Nacionālās lauksaimniecības ražotāju kooperatīvu savienības priekšsēdētāju Jaceku Stacivu, augļu un dārzeņu kooperatīvu grupas pārstāvi Vitoldu Bogutu un Polijas Lauksaimniecības Palātu padomes priekšsēdētāju Viktoru Smuleviču.

Tikšanās laikā tika sniegta informācija par Polijas Nacionālās kooperatīvu padomes aktivitātēm un kooperācijas attīstības tendencēm Polijā kopumā. Polijas Nacionālās kooperatīvu padomes mērķi ir:

 • pārstāvēt un atbalstīt kooperācijas ideju Polijā un ārvalstīs;
 • sadarboties ar valsts iestādēm, pārstāvot kooperatīvu intereses;
 • iniciēt kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu grozījumus;
 • konsultēt kooperatīvās sabiedrības par to darbību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • organizēt zinātniski - pētniecisko darbu, kas saistīts ar kooperatīvu ideju un darbību;
 • nodrošinot apmācības un zinātnisko bāzi;
 • veicināt un atbalstīt starptautisko kooperatīvu sadarbību;
 • veicināt kooperatīvu savstarpējo sadarbību Polijas robežās;
 • uzturēt kooperatīvu reģistru;
 • veikt revidentu savienības pienākumus, ko nosaka likums par kooperatīvu darbību;
 • citas darbības, kas saistītas ar kooperatīvu darbības atbalstu.

Augstākā Polijas Nacionālās kooperatīvu padomes izpildinstitūcija ir Kooperatīvu kongress, kas tiek sasaukts reizi četros gados. Polijas Nacionālajai kooperatīvu padomei ir reģionālās pārstāvniecības pēc iedalījuma vojevodistēs. To uzdevums ir veicināt kooperatīvās darbības veicināšanu reģionos un konkrētās nozarēs.

Nacionālā lauksaimnieku ražotāju kooperatīvu savienība tika dibināta 1992. gadā. Organizācija dibināta ar mērķi pārstāvēt valsts līmenī ražotāju kooperatīvus. Šobrīd organizācijā apvienojušies 470 ražotāju kooperatīvi, kas ir 60% no visiem kooperatīviem, kas darbojas valstī. Nacionālās lauksaimnieku ražotāju kooperatīvu savienības galvenie uzdevumi ir pārstāvēt ražotāju kooperatīvu intereses valsts līmenī, organizēt dažādus seminārus un apmācības kooperatīvu vadītājiem, sniegt konsultācijas kooperācijas jautājumos. Nacionālā lauksaimnieku ražotāju kooperatīvu savienība regulāri sadarbības ar Polijas nacionālo kooperatīvu padomi.

Nacionālā lauksaimniecības palātu padome darbojas uz 1995. gadā pieņemtā likuma pamata. Lauksaimniecības palātas ir lauksaimniecības kooperatīvu organizatoriskās vienības, kas darbojas vojevodistes līmenī. Nacionālā lauksaimniecības palātu padome pārstāv lauksaimniecības padomes valsts līmenī. Padomes sastāvā ir visu palātu priekšsēdētāji un pa vienam no katras palātas, kurus ievēl palātu kopsapulce. Nacionālās lauksaimniecības palātu darbības uzdevumi ir:

 • veikt lauksaimniecības tirgus un lauksaimniecības ražošanas vides izvērtējumu;
 • darboties valsts un pašvaldību līmenī ar mērķi uzlabot lauksaimniecības vides attīstību;
 • veikt darbības ar mērķi paaugstināt lauksaimniecības produkcijas kvalitātes celšanu;
 • veicināt lauksaimniecības produktu eksportu, veicināt ekoloģisko ražošanu;
 • veicināt sadarbību ar lauksaimniecības ražotāju organizācijām ārvalstīs.

Augļu un dārzeņu ražotāju savienība, savukārt, dibināta 2007. gadā ar mērķi apvienot un sniegt palīdzību augļu un dārzeņu ražotājiem. Organizācija savā ikdienas darbā sniedz konsultatīvu palīdzību, nodrošina apmācības, pārstāv augļu un ražotāju grupu intereses valsts un pašvaldību, kā arī starptautiskā līmenī.

6.novembrī notika mācību grupas vizīte piena ražotāju kooperatīvā Garvolina (OSM Garwolin). Kooperatīvs dibināts 1946. gadā, taču piena produktu ražošanu uzsāka 1956. gadā. Kooperatīvs ražo augstākās kvalitātes sviestu, biezpienu un piena izstrādājumus. Kooperatīva produkcija ir saņēmusi neskaitāmus apbalvojumus. Pieredze piena produktu ražošanā un jaunāko tehnoloģiju izmantošana dod iespēju nodrošināt visaugstāko produktu kvalitāti. Tikšanās laikā mācību grupa tika iepazīstināta arī ar ražošanas procesu, kā arī tika piedāvāta kooperatīva saražotās produkcijas degutācija.

Otrajā mācību dienā Latvijas grupa viesojās augļu un dārzeņu ražotaju kooperatīvā Grujeca, kur kooperatīva valdes priekšsēdētājs Piotrs Szybiński informēja mācību grupu par kooperatīva darbību. Kooperatīvs dibināts 1945. gadā un nodarbojas ar biedru saražotās produkcijas uzglabāšanu un realizāciju. Pašlaik kooperatīvs apvieno 34 biedrus, kuri 400 ha platībā nodarbojas ar augļu un dārzeņu audzēšanu. 2006. gadā uzņēmums uzbūvēja loģistisko centru 7000 m2 platībā, kas aprīkots ar svaigu augļu un dārzeņu šķirošanas un iepakošanas ierīcēm. Šis projekts būtiski uzlaboja produkcijas sagatavošanu un piegādi vietējā un ārvalstu tirgū. Pašlaik tiek piesaistītas nākamās investīcijas, lai celtu produktu konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgū.

7.novembrī notika vizīte ražojošā kooperatīvā Sulmiežicē, kur delegācija tikās ar kooperatīva prezidentu Zygmuntu Paśniku. Kooperatīvs nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, kā arī dažādām ar lauksaimniecību tieši nesaistītām darbībām (piemēram, tam pieder diagnostikas stacija, degvielas uzpildes stacija, mašīnu mazgātuve). Kooperatīvs dibināts 1950. gadā. Kooperatīva pamatdarbība ir dzīvnieku audzēšana (gaļas liellopi, vistas, cūkas). Lai nodrošinātu dzīvnieku barību, tas audzē graudus 320 ha platībā. Kooperatīvs ir saņēmis dažādus apbalvojumus, piemēram, 2007. gadā tas tika apbalvots ar Biznesa Gazeles balvu, savukārt, 2014. gadā tas tika apbalvots konkursā FORBES Dimanti.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

 

Atskaite

 

 

 

Mācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līgums nr. LAD250117/P6).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests