Aktualitātes

Rīcība, konstatējot aizdomīgu darījumu ar atsevišķiem mēslošanas līdzekļiem vai to pazušanu un zādzību

28.04.2016 Drukāt
Rīcība, konstatējot aizdomīgu darījumu ar atsevišķiem mēslošanas līdzekļiem vai to pazušanu un zādzību

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vērš lauksaimnieku uzmanību, ka daži minerālmēsli (amonija-kalcija nitrāts, kalcija nitrāts, kālija nitrāts, nātrija nitrāts un, jo īpaši, amonija nitrāts) var tikt ļaunprātīgi izmantoti kā sprāgstvielu prekursori , t.i., nelikumīgai sprāgstvielu izgatavošanai.

Lai nepieļautu situācijas, kurās noziedzīgi orientētām personām iespējams piekļūt sprāgstvielu prekursoriem un mājas apstākļos pagatavojamu sprāgstvielu izejmateriāliem, VAAD, sadarbībā ar Drošības policiju (DP), aicina lauksaimniekus, konstatējot aizdomī- gas situācijas ar iepriekš minētajiem minerālmēsliem, ziņot DP Nacionālajam kontaktpunktam, bet, zādzības gadījumā — arī vietējai policijas nodaļai.

VAAD aicina lauksaimniekus parūpēties par mēslošanas līdzekļu uzglabāšanu aizslēgtās telpās vai norobežotos laukumos, neveidot lielus šo mēslošanas līdzekļu uzkrājumus, kā arī regulāri pārliecināties vai šīs vielas atrodas drošībā un nav pazudušas.

Piemērs ziņošanai par aizdomīgām personām: Pie lauksaimnieka ierodas nezināma persona, kas piedāvā nopirkt kādu no iepriekš minētajiem minerālmēsliem.

Piemērs ziņošanai par aizdomīgām situācijām: Lauksaimnieks konstatē, ka, uzglabāšanas vietā ir bojāts maiss vai maisi ar amonija nitrātu un zemē nav redzamas amonija nitrāta granulas vai arī to daudzums ir niecīgs un neatbilst amonija nitrāta masas zudumam.

Saziņa ar Nacionālo kontaktpunktu ziņošanai par sprāgstvielu prekursoriem pa tālruni 67208964 vai e-pastu: kontaktpunkts@dp.gov.lv