Aktualitātes

No 4.jūlija līdz 1.augustam kooperatīvi varēs iesniegt projektus Ražotāju grupu un organizāciju izveides pasākumā

15.06.2022 Drukāt
No 4.jūlija līdz 1.augustam kooperatīvi varēs iesniegt projektus Ražotāju grupu un organizāciju izveides pasākumā

No 2022. gada 4. jūlija līdz 1. augustam norisināsies projektu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide". Pasākuma mērķis ir veicināt kooperatīvo sabiedrību veidošanos, to ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām, preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana, vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību un uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana.

Uz atbalstu var pieteikties atbilstīga kooperatīvā sabiedrība, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne agrāk kā 2012. gada 1.janvārī. Tāpat noteikumi paredz, ka atbilstības statutu kooperatīvā sabiedrība ir ieguvusi ne agrāk kā 2019. gada 1. janvārī. Jāuzsver, ka lielākā daļa no lauksaimniecības un meža nozares kooperatīviem paredzētā atbalsta paredzēta kooperatīviem, kuri saņēmuši ikgadējo atbilstības statusu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi"

Lai saņemtu pasākuma „Ražotāju grupu un organizāciju izveide” atbalstu, kooperatīvajai sabiedrībai jārealizē biznesa plānā noteiktie mērķi, biznesa plāna īstenošanas pēdējā gadā par 10% jākāpina apgrozījums vai pārdotās produkcijas apjoms un par 10% jeb vismaz vienu biedru jāpalielina sabiedrības biedru skaits. Finansējuma saņemšanai attiecināmas ir vispārīgās izmaksas, kas ir pamatotas un tieši saistītas ar biznesa plāna īstenošanu. 

Plānots, ka uz šī pasākuma atbalstu šogad pieteiksies četras kooperatīvās sabiedrības, kas apvieno mājražotājus, liellopu audzētājus un biškopjus. 

Projektu pieteikumus var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kā arī Lauku atbalsta dienesta Centrālās struktūrvienības Klientu apkalpošanas centrā un reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.

Sīkāka informācija Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.