Aktualitātes

LLKA topošajiem speciālistiem organizē apmācības par kooperāciju mežsaimniecībā

25.02.2022 Drukāt
LLKA topošajiem speciālistiem organizē apmācības par kooperāciju mežsaimniecībā

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), Meža attīstības fonda atbalstītā projekta “Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas veicināšanā” ietvaros, šā gada 24.februārī devās pie topošajiem speciālistiem, PIKC Ogres tehnikums audzēkņiem, lai jauniešu iepazīstinātu ar kooperācijas sniegtajām priekšrocībām nozares ilgtspējīgā attīstībā.

Kooperācija meža īpašnieku vidū Latvijā ir samērā jauna jo pirmais kooperatīvs “Mežsaimnieks” tika izveidots tikai 2012.gadā. Šobrīd Latvijā darbojas jau trīs meža nozares kooperatīvi – “Mežsaimnieks”, “L.V.Mežs” un “Mūsu mežs”, kuri apvieno vairāk nekā 1000 meža īpašniekus, kas ir tikai neliela daļa no kopējā privāto meža īpašnieku skaita. Līdz ar to, lai studējošajiem jauniešiem paaugstinātu informētības un zināšanu līmeni, kā arī pilnveidotu izpratni par kooperācijas iespējām meža nozarē un tās ietekmi uz meža īpašnieku savstarpēju sadarbību meža īpašumu ilgtspējīgā, videi draudzīgā un ekonomiski pamatotā apsaimniekošanā, projekta ietvaros tiek organizētas gan teorētiskās lekcijas, gan arī praktiskie braucieni uz kooperatīviem.

Apmācību semināru “Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas veicināšanā” vakar Ogres tehnikuma jauniešiem vadīja MPKS „L.V. mežs” finanšu direktors Rolands Feldmanis, kas pēc mācībām izteica prieku par jauniešu aktivitāti lekcijas laikā: „Ir prieks jaunajos speciālistos redzēt tik lielu ieinteresētības līmeni, kas izpaužas uzdotu jautājumu un aktīvu diskusiju veidā. Tas nozīmē, ka kooperācijas attīstība meža nozarē Latvijā tiks nodrošināta arī nākamajās paaudzēs.”

Savukārt, Ogres tehnikuma pasniedzēja un mežsaimniecības tehniķu grupas audzinātāja Gunta Polukejeva pēc semināra atzina: Pateicoties praktiķu lekcijām, audzēkņi redz teorētisko zināšanu pielietojuma iespējas turpmākai karjerai. Arī turpmāk teorētisko zināšanu testēšana klātienes lekcijās, kuras vadītu nozares līderi, varētu iedvesmot jauniešus arī pašiem veidot savu uzņēmumu vai kooperatīvu, bet ne tikai domāt par algotu darbu. Lielākā daļa no audzēkņiem nāk no ģimenēm, kuras vada lauku saimniecības, arī meža īpašumus, un tālab teorētisko zināšanu apvienošana ar uzņēmējdarbības praktiskiem aspektiem sniedz vērtīgu pieredzi audzēkņu kopējā izglītībā.”

Projekta “Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas veicināšanā” īstenošana turpināsies visa marta garumā ar vēl divām teorētiskajām lekcijām, kā arī ar kooperācijas praktisku apgūšanu, viesojoties pie mežsaimniecības kooperatīviem.