Aktualitātes

LLKA stiprinās sadarbību ar LLU studentu izglītošanā kooperācijas jomā

29.09.2020 Drukāt
LLKA stiprinās sadarbību ar LLU studentu izglītošanā kooperācijas jomā

Ar mērķi arī turpmāk stiprināt savstarpējo sadarbību studentu izglītošanā par kooperāciju Latvijā, vakar, 28.septembrī, Jelgavā, vienojās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valde un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) vadība.

LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons: “Novērtējam pašreizējo LLU ieguldījumu topošo lauksaimniecības speciālistu izglītošanā par kooperāciju, tomēr uz priekšdienām vēlamies, lai studiju procesa ietvaros kooperācijas aspektā lielāks uzsvars tiek likts uz kooperatīviem kā nacionāla mēroga uzņēmumiem, kuri veido lauksaimniecības nozares izaugsmi un stiprina Latvijas ekonomiku. Tāpat aicinu visus kooperatīvu vadītājus, kurus mācību gada ietvaros LLU uzrunās kā ekspertus vai prakses darbu vadītājus, būt atsaucīgiem un sniegt savu artavu topošo lauksaimniecības speciālistu izpratnes veidošanā par kooperāciju.”

Jau pavisam drīz – oktobrī – LLKA sadarbībā ar LLU organizēs divu dienu apmācību semināru “Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas veicināšanā”. Pirmajā semināra dienā, 20.oktobrī, LLU studentiem paredzētas teorētiskās apmācības par meža nozares kooperāciju Latvijā, savukārt, otrais seminārs aizritēs Alsungā, kur atrodas pirmā Latvijā dibinātā meža nozares kooperatīva “Mežsaimnieks” birojs. Apmācības vadīs minētā kooperatīva valdes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls.

Jau tika ziņots, ka sadarbība starp LLKA un LLU līguma ietvaros norisinās jau piecus gadus. Šajā periodā LLU studiju procesā padziļināti ir pievērsusies studentu izglītošanai par kooperāciju, savukārt LLKA rīkotajās apmācībās LLU mācībspēki ir papildinājuši savas zināšanas par kooperatīviem Latvijā, apmeklējot Latvijā lielākos graudu kooperatīvus “LATRAPS” un “Durbes grauds”, kā arī Latvijas zemniekiem piederošo piena pārstrādes uzņēmumu “Jaunpils pienotava”. Tāpat 2019.gadā tika iedibināta LLKA stipendija, kuras ietvaros aizvadītajā mācību gadā par pirmo stipendiātu kļuva LLU sociālo zinātņu maģistrs Jānis Mistris ar izstrādāto darbu “Kooperatīvu darbības attīstība graudkopības nozarē Latvijā”.

Papildus minētajam, LLKA valde savā sēdē izskatīja arī jautājumus, kas saistās ar priekšlikumiem par grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību likumā, par aktualitātēm saistībā ar nākamā plānošanas perioda atbalsta pasākumiem Zemkopības ministrijas un Labklājības ministrijas kompetences ietvaros, kā arī citiem ar nozari saistošiem jautājumiem.