Aktualitātes

LLKA stipendiju iegūst LLU sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā Jānis Mistris

29.06.2020 Drukāt
LLKA stipendiju iegūst LLU sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā Jānis Mistris

Šodien, 29.jūnijā Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) Stipendijas piešķiršanas komisija vienbalsīgi lēma par 500,00 EUR stipendijas piešķiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) sociālo zinātņu maģistram ekonomikā Jānim Mistrim.

J.Mistris, atbilstoši LLKA Stipendijas nolikumam, sava maģistra darba “Kooperatīvu darbības attīstība graudkopības nozarē Latvijā” izstrādi un pētījumu veica kopdarbībā ar LLKA un lielākajiem graudu nozares kooperatīviem. Viens no galvenajiem secinājumiem, kas izkristalizējās J.Mistra darbā ir, ka Latvijas graudkopības kooperatīviem, lai sekmīgi veidotu savas darbības attīstību, ir nepieciešami savi pārstrādes uzņēmumi.

LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne: “Viennozīmīgi kooperācija ir Latvijas lauksaimniecības stūrakmens un nākotne, līdz ar to Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas stipendijas mērķis ir kalpot kā vienam no soļiem, lai pievērstu topošo lauksaimniecības un mežsaimniecības speciālistu uzmanību kooperācijas pētīšanai Latvijā, sniedzot jaunu skatījumu uz pašreizējiem procesiem un iezīmētu jaunas tendences un virzienus, kādos kooperācijai Latvijā ir jāvirzās. Arī nākamajā LLU mācību gadā Kooperatīvu asociācija plāno turpināt stipendijas piešķiršanu un jau šobrīd aicinām LLU topošos maģistrus būt atsaucīgiem gan rakstot savus darbus par kooperāciju, gan arī pretendēt uz LLKA stipendiju.”

LLKA Stipendijas piešķiršanas komisijā no LLKA piedalījās valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, valdes priekšsēdētāja vietniece Mirdza Feldmane un izpilddirektore Linda Uzkalne, savukārt no LLU – profesores Modrīte Pelše un Anita Auziņa.

Jau tika ziņots, ka LLKA stipendijas programma LLU Attīstības fondā tika izveidota 2019.gada 10.jūnijā un šī ir pirmā reize, kad uz vienreizēju stipendiju 500,00 EUR apmērā varēja pretendēt divi sekmīgi LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un/vai Meža fakultātes maģistri.