Aktualitātes

LLKA pārstāvji ar VID vadītāju I.Jaunzemi vienojās par nepieciešamību pilnveidot Padziļinātās sadarbības programmā noteiktos uzņēmumu vērtēšanas kritērijus

02.07.2020 Drukāt
LLKA pārstāvji ar VID vadītāju I.Jaunzemi vienojās par nepieciešamību pilnveidot Padziļinātās sadarbības programmā noteiktos uzņēmumu vērtēšanas kritērijus

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) pārstāvji šodien, 2.jūlijā, attālinātā sanāksmē ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītāju Ievu Jaunzemi vienojās par nepieciešamību pilnveidot Padziļinātās sadarbības programmā noteiktos uzņēmumu vērtēšanas kritērijus.

Tikšanās laikā VID vadītāja vērsa uzmanību, ka labvēlīgāki sadarbības nosacījumi no VID puses pamatā tiek piedāvāti padziļinātas sadarbības programmas dalībniekiem, taču LLKA pārstāvji norādīja, ka daudziem uzņēmumiem, tai skaitā kooperatīvajām sabiedrībām, šobrīd pastāv problēmas izpildīt Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumos noteiktos kritērijus, kuri paredz kvantitatīvu rādītāju izpildi, nevis iezīmē nodokļu maksāšanas disciplīnu. “Tā rezultātā bieži vien mazākiem uzņēmumiem nav iespējams iekļauties kādā no programmas līmeņiem,” skaidro LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne. Kā norādīja I.Jaunzeme, lai nodrošinātu sabiedrības interesēm atbilstošu VID darbību un efektivizētu likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”un likumā “Par nodokļiem un nodevām” VID noteikto uzdevumu izpildi, nepieciešams izvērtēt un rast optimālāko risinājumu nodokļu maksātāju segmentēšanas un reitinga sistēmas integrēšanai normatīvajos aktos. Savukārt, LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons norādīja, ka arī LLKA plāno iesaistīties priekšlikumu izstrādē.

Kā zināms, Padziļinātās sadarbības programma ir VID īstenota sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai un grupēšanai trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, Zelts. Atkarībā no programmas līmeņa, Valsts ieņēmumu dienests tās dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības.

Ieva Jaunzeme, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore: “Valsts ieņēmumu dienests ir atvērts sarunām ar dažādām uzņēmēju organizācijām, lai kopīgiem spēkiem rastu risinājumus sarežģītām situācijām. Tikšanās ar LLKA pārstāvjiem, manuprāt, bija noderīga abām pusēm, jo deva iespēju šīs organizācijas biedriem izprast dažādas Latvijas normatīvo aktu prasības, kā arī radīja lielāku priekšstatu VID speciālistiem par nozarē strādājošo uzņēmumu darba specifiku.”

Tāpat tikšanās laikā LLKA pārstāvji pauda bažas par norēķinu, kuros tiek izmantots savstarpējais ieskaits, likumību. Kā zināms, kooperatīvās sabiedrības sadarbībā ar saviem biedriem ik gadu izmanto šādu norēķinu sistēmu - lauksaimnieki visu gadu ņem preci ar atlikto maksājumu un nauda par izaudzēto un kooperatīviem piegādāto produkciju viņiem tiek pārskaitīta tikai par pārpalikuma daļu. Tomēr VID pārstāvji apstiprināja šādu darījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsverot, ka katrā uzņēmumā darījumu principi ar saviem partneriem ir jāatrunā savstarpēji noslēgtajos līgumos.

Minētos jautājumus tikšanās laikā ar VID vadītāju pārrunāja LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece Mirdza Feldmane un smiltsērkšķu audzētāju kooperatīvās sabiedrības “Baltijas ogu dārzi” vadītājs Īvs Valdzers.

Jau tika ziņots, ka 2019.gada 21.janvārī starp VID un LLKA ir noslēgts sadarbības līgums ar mērķi abpusēji sadarboties nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā, kā arī mazināt lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.