Aktualitātes

LLKA organizētajās apmācībās zinības apgūs par kooperatīvu ekonomisku un pārdomātu vadību

02.10.2018 Drukāt
LLKA organizētajās apmācībās zinības apgūs par kooperatīvu ekonomisku un pārdomātu vadību

3. un 10.oktobrī, Bauskas novada, Īslīces pagasta "Bērzkalnos" LLKA organizē teorētisko mācību kursu "Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība". Mācību kurss tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. 

 

Kooperatīvu ekonomiska pārvaldība ir iespējama tikai tad, ja to vadītāji saprot finanses! Mācību saturs ir veidots ar mērķi praktiski lietojamā veidā parādīt kooperatīvu vadītājiem, kāda finanšu informācija ikdienā ir nepieciešama vadītājiem, lai objektīvi novērtētu kooperatīva attīstību. Mācībās, izmantojot kooperatīvu bilanču piemērus, tiks analizēti un interpretēti finanšu rādītāji. Tiks sniegts ieskats produkta cenas veidošanā un investīciju novērtēšanā.

Tāpat jāuzsver, ka pārdomāta kooperatīvu vadība notiek tad, ja maksimālo rezultātu var sasniegt ar vismazākajiem resursu patēriņiem. Tipiski maldi ir tie, ka labi un centīgi cilvēki ir tie efektīvākie. Ja ikdienā ir jāvada darbinieku kolektīvs, bez procesu vadības prasmēm neiztikt. Mācību saturs ir veidots tā, lai atsvaidzinātu praktiski noderīgus procesu vadības rīkus.

Mācību kursam savu dalību ir pieteikuši 20 dalībnieki - lauksaimnieki, mežsaimnieki, kooperatīvu vadītāji un darbinieki.

Mācību kursa lektori ir Jānis Caune un Andris Balodis.

Savukārt, mācību kursa prakstiskās apmācības notiks Polijā, laikā no 7.-8.novembrim, kur tiekoties ar Polijas Lauksaimniecības kameras, Polijas Lauksaimniecības ražotāju federācijas, Polijas Piena ražotāju kooperatīvu apvienības u.c. pārstāvjiem, tiks iztirzāti jautājumi par Polijas lauksaimniecības/ mežsaimniecības kooperatīvu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, to nosacījumiem attiecībā uz lauksaimniecības kooperatīvu darbību, kā arī par lauksaimniecības/ mežsaimniecības kooperatīviem pieejamo Eiropas Savienības un valsts atbalstu.