Aktualitātes

LLKA ir laidusi klajā kooperācijas pamatprincipu rokasgrāmatu

19.05.2020 Drukāt
LLKA ir laidusi klajā kooperācijas pamatprincipu rokasgrāmatu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) sadarbībā ar kooperācijas ekspertiem un tiesību speciālistiem šonedēļ internetvietnē www.llka.lv/rokasgramata ir laidusi klajā elektroniski pieejamu grāmatu “Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību kooperācijas pamatprincipu rokasgrāmata”, kuras mērķis ir saprotamā, vieglā formā sniegt informāciju ikvienam interesentam saistībā ar kooperatīva uzbūvi, darbību, struktūru, vadību, kooperatīva biedru lomu u.tml.

Grāmatas autori Aivars Latkovskis, Kaspars Vecozols un Linda Uzkalne turpat gada garumā darbojās pie rokasgrāmatas izstrādes, lai populārā valodā ikviens interesents atrastu atbildes uz jautājumiem, par kuriem dažbrīd rodas neskaidrības.

Linda Uzkalne, rokasgrāmas līdzautore, LLKA izpilddirektore: “Ideja par rokasgrāmatas izveidi nāca no pašiem kooperatīvu vadītājiem, kuriem ikdienā sastopoties ar dažādiem likumdošanas un tiesiskajiem aspektiem kooperatīva vadīšanā, ir nepieciešamība pēc precīzas informācijas iegūšanas īsā laikā. Šobrīd LLKA internetvietnē ir pieejama gan rokasgrāmatas pilnā versija ar iespēju to lejupielādēt papīra formātā, gan rokasgrāmatas saīsinātais variants, kuram ir košāks vizuālais noformējums un koncentrētāka informācija, taču, ja ir nepieciešamība pēc plašāka tēmas skaidrojuma, ir jāklikšķina uz aktivizētās saites. Tā kā ik pēc kāda laika mainās likumdošana, šādi izdota rokasgrāmata vienmēr saglabās aktualitāti, jo nemitīgi tiks sekots izmaiņām, ar kurām rokasgrāmata tiks papildināta. Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem rokasgrāmatas tapšanā iesaistītajiem – gan grāmatas autoriem, gan kooperatīvu vadītājiem, kuri šobrīd veido Latvijas kooperāciju un tās pamatprincipus!”

Rokasgrāmata sastāv no deviņām nodaļām un vairākām apakšnodaļām, kas lasītājam izskaidro jautājumus sākot ar kooperatīvās sabiedrības darbības pamatprincipiem un atšķirībām no citām uzņēmējdarbības formām, kooperatīvās sabiedrības dibināšanu un ar to saistīto dokumentāciju, kooperatīvās sabiedrības pārvaldi un biedriem, pamatkapitālu un finansēšanas jautājumiem, beidzot ar kooperatīva darbības izbeigšanu, reorganizāciju, kā arī kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas nosacījumiem.

Atsevišķās nodaļās komentārus par savu pieredzi kādā jautājumā sniedz Latvijā pazīstami lielāko kooperatīvu vadītāji – Edgars Ruža no kooperatīva “LATRAPS”, Grigorijs Rozentāls no kooperatīva “Mežsaimnieks”, Gunita Šternberga no mājražotāju kooperatīva “Kuldīgas labumi”.

Edgars Ruža, kooperatīva “LATRAPS” vadītājs: “Lai arī kooperācija ir tikpat sena kā cilvēce un pirmatnējie cilvēki sāka kooperēties, lai varētu nomedīt mamutu, tomēr izveidot veiksmīgu un dzīvotspējīgu kooperatīvu šajos globālās ekonomikas apstākļos ir īpašs izaicinājums. Bet tādai nelielai valstij un ekonomikai kā Latvija, kooperācija ir jo īpaši svarīga, lai mēs veiksmīgi varētu attīstīt tautsaimniecību, nosargāt savu ekonomisko neatkarību un konkurēt pasaules tirgos. Rokasgrāmata sniedz daudzas atbildes un norāda virzienus kā veiksmīgāk izveidot un attīstīt biedru interesēs darbojošus kooperatīvus”.